Skriv här det du söker efter!

AI-litteracitet i årskurs 1-6

AI-litteracitet i årskurs 1-6

Tid

1.5.2023–31.12.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Helsingfors universitet
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  120 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  89 631 euro (75%)

  Målet med projektet AILIT är att utforska den AI-litteracitet eleverna inom den grundläggande utbildningen har, alltså färdigheten att använda artificiell intelligens och förmågan att förstå hur tjänsterna är konstruerade. Utgående från resultaten ska projektteamet skapa konkreta undervisningsmodeller för att introducera och inkludera AI-litteracitet i årskurserna 1–6.

  Kontakta oss

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Susanne Hägglund

  Koordinator för forskningsprojekt 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Mattias Wingren

  Planerare 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal