Looking for something specific? Use our search engine!

Personalen vid organisation och ledning

Personalen vid organisation och ledning

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Tuomo Peltonen t.f. professor
Professor/Head of Subject

Bengt Kristensson Uggla, PhD
Amos Anderson-professor

Barbro Schauman ED
Akademilektor

Astrid Huopalainen ED
Universitetslärare

Heli Inkinen
Universitetslärare

Nina Kivinen ED
Universitetslärare, forskardoktor

Stefan Lång
Universitetslärare

Mika Mård ED (tjänstledig 1.8.2018-31.7.2019)
Universitetslärare

Jessica West (vikarierar Mika Mård under tiden 1.8.2018-31.7.2019)
Universitetslärare

Jutta Tailas-Rikberg EM
Universitetslärare

Doktorander:

Peter Björkroth
Lena Nybond
Erika Saaristo

Updated 25.10.2018