Skriv här det du söker efter!

Personalen vid pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Personalen vid pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Michael Uljens, PeD
Professor i pedagogik

Petri Salo, PeD
Professor i vuxenpedagogik

Janne Elo, PeD
Universitetslärare i pedagogik med vuxenpedagogik

Charlotta Hilli, FD
Universitetslärare i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

Ann-Sofie Smeds-Nylund, PeD
Universiteteslärare, i pedagogik

Siv Saarukka, PeD
Projektforskare för KOPETI-JO-projektet 1.1.2021-31.10.2021

Petra Autio, doktorand
Projektledare för KOPETI-JO-projektet

Alex Mäkiharju, doktorand
Projektassistent för KOPETI-JO-projektet

Hasse Eriksson
Universitetslärare i pedagogik 1.8.2019-31.7.2022

Camilla Wiik
Universitetslärare,  i yrkesundervisningen didaktik

Studierådgivningen handhas av Utbildningsservice:

Studierådgivare
Jannika Backholm
Tfn: *06-324 7344 (rum F405)

Uppdaterad 1.6.2021