Skriv här det du söker efter!

Personalen vid allmän- och vuxenpedagogik

Personalen vid allmän- och vuxenpedagogik

Michael Uljens, PeD
Professor i pedagogik

Petri Salo, PeD
Professor i vuxenpedagogik

Janne Elo, PeD
Universitetslärare i pedagogik med vuxenpedagogik

Charlotta Hilli, FD
Universitetslärare i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

Studierådgivningen handhas av Utbildningsservice:

Studierådgivare
Nina Kallio
Tfn: *06-324 7344 (rum F405)

Uppdaterad 11.4.2019