Skriv här det du söker efter!

Personalen vid pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Personalen vid pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Michael Uljens, PeD, docent vid Helsingfors universitet
Professor i pedagogik (2003-)

Petri Salo, PeD, docent vid Tammerfors universitet
Professor i vuxenpedagogik

Janne Elo, PeD
Universitetslärare i pedagogik med vuxenpedagogik

Charlotta Hilli, FD, docent vid Åbo Akademi
Universitetslärare i pedagogik och högskolepedagogik

Ann-Sofie Smeds-Nylund, PeD
Universiteteslektor i pedagogik

Camilla Wiik, PeM
Universitetslärare i yrkesundervisningen didaktik

Alex Mäkiharju, PeM
Universitetslärare i yrkesundervisningen didaktik

Hasse Eriksson, PeM
Universitetslärare i pedagogik

 

Doktorander

Petra Autio

Rolf Sundqvist

Anita Sundman

Jan Jansson

Mikael Pennanen-Dahlbäck

Patricia Donner

Satu Heimo

John Henriksson

 

Studierådgivare
Ida Sydholm

 

Uppdaterad 9.11.2023