Kirjoita tähän hakemasi!

Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut hoitavat hallinnollisia ja muita tehtäviä jotka tukevat yliopiston ydintoimintaa. Yliopistopalveluja johtaa Heidi Backman yliopistopalvelujen johtoryhmän tuella.

Heidi Backman
Puhelin: +358 40 590 7297
Sähköposti: heidi.backman@abo.fi

Yliopistopalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalveluiden johtaja on
Mats Lindfelt
Puhelin: +358 50 361 9381 tai +358 2 215 4741
Sähköposti: mats.lindfelt@abo.fi

Koulutuspalvelut

Kolutuspalveluiden johtaja on
Lena Nybond
Puhelin: +358 50 592 5518
Sähköposti: lena.nybond@abo.fi

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden johtaja on
Mika Wulff
Puhelin: (02) 215 4102 tai +358 500 78 7794
Sähköposti: mika.wulff@abo.fi

ICT-palvelut

Tietotekniikan palveluiden johtaja on
Päivi Soinio
Puhelin: +358 400 926 942
Sähköposti: paivi.soinio@abo.fi

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden johtaja on
Timo Bäckman
Puhelin: +358 50 463 3546
Sähköposti: timo.backman@abo.fi

Johdon- ja tiedekuntien palvelut

Yksikköä johtaa yliopistopalvelujen johtaja. Yksikköön kuuluvat viestintä ja markkinointi sekä tiedekuntatuki.

Päivitetty 20.10.2021