Kirjoita tähän hakemasi!

Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut tukevat Åbo Akademin ydintoimintaa opetuksessa ja tutkimuksessa. Yliopistopalveluja johtaa Heidi Backman yliopistopalvelujen johtoryhmän tuella.

Heidi Backman
Heidi Backman

Heidi Backman, yliopistopalvelujen johtaja
Puhelin: +358 40 590 7297
Sähköposti: heidi.backman@abo.fi

Yliopistopalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

Tutkimuspalvelut

Mats Lindfelt, tutkimuspalveluiden johtaja
Puhelin: +358 50 361 9381
Sähköposti: mats.lindfelt@abo.fi

Koulutuspalvelut

Lena Nybond, koulutuspalveluiden johtaja
Puhelin: +358 50 592 5518
Sähköposti: lena.nybond@abo.fi

Henkilöstöpalvelut

Mika Wulff, henkilöstöpalveluiden johtaja
Puhelin: +358 500 78 7794
Sähköposti: mika.wulff@abo.fi

ICT-palvelut

Päivi Soinio, ICT-palveluiden johtaja
Puhelin: +358 400 926 942
Sähköposti: paivi.soinio@abo.fi

Kiinteistöpalvelut

Timo Bäckman, kiinteistöpalveluiden johtaja
Puhelin: +358 50 463 3546
Sähköposti: timo.backman@abo.fi

Johdon- ja tiedekuntien palvelut

Johdon- ja tiedekuntien palvelut sisältävät seuraavat toiminnot:

Viestintä
Viestintäryhmä vastaa viestinnästä, markkinoinnista, sidosryhmäsuhteista, varainhankinnasta ja alumnitoiminnasta. Ryhmää johtaa viestintäpäällikkö Thurid Eriksson.

Thurid Eriksson, viestintäpäällikkö
Puhelin: +358 40 053 4430
Sähköposti: thurid.eriksson@abo.fi

Laatu ja oppimisen tuki
Tiimi tukee laadunhallintaa, yliopisto-opetuksen kehittämistä sekä toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Tiimiä johtaa yliopistopalvelujen johtaja.

Tiedekuntien tuki
Tiedekuntien tuki koostuu kunkin tiedekunnan hallinnollisesta ryhmästä. Kutakin ryhmää johtaa tiedekunnan päällikkö. Tiedekuntien päällikköryhmää johtaa puolestaan yliopistopalvelujen johtaja.

Päivitetty 31.1.2022