Skriv här det du söker efter!

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Åbo Akademis styrelse består av tio medlemmar, av vilka sex representerar universitetssamfundet och fyra är externa medlemmar.

Styrelsen 1.1.2021–31.12.2022

Externa medlemmar:

Thomas Wilhelmsson (ordf.), kansler emeritus, rektor emeritus
Peter Essen
, företagsledare
Yacine Samb, Growth Marketing Manager
Anna Lindén (viceordf.), företagsledare

Interna medlemmar:

Janne Elo, universitetslärare i pedagogiskt ledarskap
Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning
Ramses Paalanen, studentrepresentant
Richard Printz
, studentrepresentant
Majlen Saarinen, utbildningschef vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Kim Wikström, professor i industriell ekonomi

Åbo Akademis styrelseprotokoll är tillgängliga för personalen och studerande via intranätet. Hör du inte till personalen, men vill läsa något av protokollen kan du kontakta styrelsens sekreterare:

Johan Berg, ledningens assistent
tfn: +358 50 433 2683
e-post: johan.berg@abo.fi

Uppdaterad 3.10.2022