Skriv här det du söker efter!

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Åbo Akademis styrelse består av tio medlemmar, av vilka sex representerar universitetssamfundet och fyra är externa medlemmar.

Styrelsen 1.1.2023–31.12.2024

Externa medlemmar:

Peter Essen, företagsledare
Gunvor Kronman, VD
Anna Lindén,
företagsledare, styrelsens viceordförande
Dag Wallgren, styrelsens ordförande

Interna medlemmar:

Janne Elo, universitetslärare i pedagogiskt ledarskap
Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning
Dan Holm, projektledare digitala utvecklingsprojekt
Fanny Jonasson, studentrepresentant
Kim Wikström
, professor i industriell ekonomi
Erik Östman,
studentrepresentant

Åbo Akademis styrelseprotokoll är tillgängliga för personalen och studerande via intranätet. Hör du inte till personalen, men vill läsa något av protokollen kan du kontakta styrelsens sekreterare Johan Berg.

Uppdaterad 23.1.2023