Skriv här det du söker efter!

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

Åbo Akademis styrelse består av tio medlemmar, av vilka sex representerar universitetssamfundet och fyra är externa medlemmar. Ledningens assistent Johan Berg är sekreterare för styrelsen.

Styrelsens sammansättning 1.1.2018–31.12.2020

Externa medlemmar
• Generalsekreterare, professor Marita Hilliges
• Vice verkställande direktör Taru Narvanmaa
• Head of Organization Development Niklas Nordling
• Kansler emeritus, rektor emeritus Thomas Wilhelmsson (ordf.)

Interna medlemmar
• Universitetslärare Mikaela Björklund
• Professor Kim Wikström
• Studerande Patrick Schubert
• Professor Elina Pirjatanniemi
• Utbildningschef Majlen Saarinen
• Filosofiestuderande Milla Stenström


Styrelsen sammanträder följande dagar 2020, i regel kl. 10.00 i Åbo

  • 27.1
  • 9.3, Vasa
  • 27.4
  • 12.6
  • 25.8
  • 12.10, Vasa
  • 16.11
  • 14.12

Åbo Akademis styrelseprotokoll är tillgängliga för personalen och studerande via intranätet. Hör du inte till personalen, men vill läsa något av protokollen kan du kontakta styrelsens sekreterare:

Ledningens assistent
Johan Berg
tfn: +358 50 433 2683
e-post: johan.berg@abo.fi

Högupplösta bilder på styrelsens medlemmar finns i Åbo Akademis bildbank.

Uppdaterad 15.6.2020