Skriv här det du söker efter!

Styrelsen för Åbo Akademi

Åbo Akademis styrelse består av tio medlemmar, av vilka sex representerar universitetssamfundet och fyra är externa medlemmar.

Styrelsens sammansättning 1.1.2018–31.12.2020

Externa medlemmar
• Generalsekreterare, Professor Marita Hilliges
• EM Taru Narvanmaa
• Head of Organization Development Niklas Nordling
• Kansler emeritus, rektor emeritus Thomas Wilhelmsson (ordf.)

Interna medlemmar
• Universitetslärare Mikaela Björklund
• Professor Olav Eklund
• Politicesstuderande Rasmus Lindqvist
• Professor Elina Pirjatanniemi
• Utbildningschef Majlen Saarinen
• Filosofiestuderande Milla Stenström


Styrelsen sammanträder följande dagar 2018, i regel kl. 9.30 i Åbo

24.1
27.2
27.3, Helsingfors
2–3.5, aftonskola och möte
6–7.6, aftonskola och möte
16–17.8, aftonskola och möte
20.9
29-30.10, Vasa, aftonskola och möte
29.11
18.12

Ledningens assistent Helena Lindström är sekreterare för styrelsen.

Åbo Akademis styrelseprotokoll är tillgängliga för personalen och studerande via intranätet. Hör du inte till personalen, men vill läsa något av protokollen kan du kontakta styrelsens sekreterare:

Ledningens assistent
Helena Lindström
E-post: helena.lindstrom@abo.fi
Telefon: (02) 215 3435

Högupplösta bilder på styrelsens medlemmar finns i Åbo Akademis bildbank.

Uppdaterad 5.12.2018