Kirjoita tähän hakemasi!

Åbo Akademin hallitus

Åbo Akademin hallitus

Hallitus on yliopiston ylin päättävä elin, joka koostuu 10 jäsenestä. Jäsenistä kuusi edustaa yliopistoa ja neljä on yliopiston ulkopuolelta.

Hallituksen kokoonpano 1.1.2021–31.12.2022

Yliopiston ulkopuoliset edustajat:

Peter Essen, yritysjohtaja
Marita Hilliges, pääsihteeri, professori
Yacine Samb, Growth Marketing Manager
Thomas Wilhelmsson (pj), emerituskansleri, emeritusrehtori

Yliopiston edustajat:

Malin Brännback, kansainvälisen yritystoiminnan professori
Janne Elo, pedagogisen johtamisen yliopisto-opettaja
Richard Printz, kansantaloustieteen opiskelija
Majlen Saarinen, Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksen koulutuspäällikkö
Patrick Schubert, kansainvälisen oikeuden opiskelija
Kim Wikström, teollisuustalouden professori

Hallituksen sihteerinä toimii johdon assistentti Johan Berg. Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla hallituksen sihteerin kautta:

Johan Berg, johdon assistentti
puhelin: +358 50 433 2683
sähköposti: johan.berg@abo.fi

Päivitetty 5.1.2021