Skriv här det du söker efter!

Kansler

Kansler

Professor Carl G. Gahmberg är Åbo Akademis kansler under perioden 1.1.2020–31.12.2024.

Enligt universitetslagens specialbestämmelser för Åbo Akademi ska akademin ha en kansler. Kansler ska främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kansler utnämner också docenter.

Den som väljs till kansler ska ha verkat förtjänstfullt till fromma för vetenskapen, konsten eller universitetsväsendet. Kansler utses av universitetskollegiet för fem år i sänder.

 

Carl G. Gahmberg

Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

Mauritzgatan 4 A
00170 Helsingfors

Tfn: +358 50 539 9439
E-post: carl.g.gahmberg@abo.fi

 

Kontakt kan även tas via ledningens assistent Johan Berg, tfn: +358 50 433 2683, e-post: johan.berg@abo.fi.

 

MKD Carl Gustav Gahmberg är född 1942 i Kyrkslätt. Gahmberg studerade vid Helsingfors universitet, där han blev medicine licentiat 1968 och medicine doktor 1971. Han var postdoc-forskare vid University of Washington 1972–1974 och utsågs till docent i cellbiologi vid Helsingfors universitet 1974. Gahmberg var professor i biokemi vid Åbo Akademi 1979–1981 och professor i biokemi vid Helsingfors universitet 1981–2010. Åren 1986–1991 var han också forskarprofessor vid Finlands Akademi.

Gahmberg har citerats mer än 14 000 gånger och är invald medlem i flera europeiska vetenskapsakademier. Som mångårig ständig sekreterare, numera hedersmedlem, för Finska Vetenskaps-Societeten har han gett synlighet åt det finska vetenskapssamfundet, såväl nationellt som internationellt.

Uppdaterad 17.1.2020