Skriv här det du söker efter!

Kansler

Kansler

kansler Ulrika Wolf-Knuts
Kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Ulrika Wolf-Knuts är Åbo Akademis kansler under perioden 1.1.2015–31.12.2019.

Enligt universitetslagens specialbestämmelser för Åbo Akademi ska akademin ha en kansler. Kansler ska främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kansler utnämner också docenter.

Den som väljs till kansler ska ha verkat förtjänstfullt till fromma för vetenskapen, konsten eller universitetsväsendet. Kansler utses av universitetskollegiet för fem år i sänder.

 

Ulrika Wolf-Knuts
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo
Tfn: +358 46 921 6296
E-post: ulrika.wolf-knuts@abo.fi

Kontakt kan även tas via ledningens assistent Johan Berg, tfn: 050 433 2683, e-post: johan.berg@abo.fi.

 

FD Ulrika Wolf-Knuts är född 1947 i Åbo. Hon disputerade i ämnet folkloristik vid Åbo Akademi 1991. Åren 1972–76 var hon verksam vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning och tillträdde 1985 som lektor i folkloristik vid Åbo Akademi.

Från år 2003 fram till pensioneringen i september 2013 var Wolf-Knuts professor i folkloristik vid Åbo Akademi. Åren 2003–05 var hon dekanus för humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi och åren 2006–09 var hon första prorektor vid Åbo Akademi.

Wolf-Knuts har också varit medlem i Åbo Akademis styrelse och haft en rad andra förtroendeuppdrag inom akademin. Wolf-Knuts har och har haft ett talrikt antal förtroendeuppdrag också utom Åbo Akademi, såväl nationellt, nordiskt som internationellt.

Meritförteckning Ulrika Wolf-Knuts.

En bild i tryckbar storlek finns på: http://web.abo.fi/pressmaterial/kansler_UWK.jpg

Uppdaterad 4.10.2019