Skriv här det du söker efter!

Snårigt stråk till medvetenhet kring språk – en intervjustudie om språk- och kulturmedvetenhet hos finlandssvenska lärarutbildare

Snårigt stråk till medvetenhet kring språk – en intervjustudie om språk- och kulturmedvetenhet hos finlandssvenska lärarutbildare

Johan Häkkinen

Språkmångfalden är något som ständigt ökar i våra skolor. För att se till att alla elever, oberoende hemspråk, har möjlighet att lyckas i sin utbildning, så är det nödvändigt att lärare arbetar språkmedvetet. Genom språkmedvetet arbete upplever eleven att hennes eget hemspråk värdesätts i undervisningen, och att eleven känner sig uppmuntrad att utveckla sitt modersmål. I min avhandling ser jag på sätt som man i nuläget arbetar språkmedvetet, och på vilka sätt skolorna kan bli ännu bättre på det.

Snårigt stråk till medvetenhet kring språk – en intervjustudie om språk- och kulturmedvetenhet hos finlandssvenska lärarutbildare – didaktiskt material

Uppdaterad 1.2.2024