Skriv här det du söker efter!

Särbegåvade barn och skola – i föräldraperspektiv

Särbegåvade barn och skola – i föräldraperspektiv

Jenna Nordlund

Särbegåvade elever kan visa sig vara nyfikna, motiverade, lättlärda, empatiska, kreativa och kognitivt starka. Dessa elever har ett stort behov av stimulans och utmaning, men på grund av okunskap och resursbrist händer det att stödåtgärderna uteblir. En särbegåvad elev kan då bli omotiverad, uttråkad, passiv, självkritisk, envis, frustrerad och utåtagerande. Jag har undersökt hur föräldrar till särbegåvade barn upplever barnet och barnets situation i skolan. Vill du lära dig vad särskild begåvning handlar om? Läs min avhandling för att ta del av föräldrars tankar om särskild begåvning.

Särbegåvade barn och skola – i föräldraperspektiv – didaktiskt material

Uppdaterad 19.7.2023