Skriv här det du söker efter!

Förebygga störande beteende i undervisningen

Förebygga störande beteende i undervisningen

Jenni Mattila

Störande beteende i undervisningen har ökat under de senaste åren. Om beteendet förekommer under en längre period kan detta påverka lärares ork, motivation och arbetsglädje. Dessutom upplever enbart 1/4 av lärare att de har fått tillräckligt med utbildning för hur de kan förebygga och hantera utmanande beteende. Vill du veta hur lärare förebygger störande beteende i undervisningen? Svaren finner du i min avhandling och didaktiska material där jag funnit fem effektiva metoder.

Förebygga störande beteende i undervisningen – didaktiskt material

Uppdaterad 14.1.2024