Skriv här det du söker efter!

Nyutexaminerade klasslärares upplevelser av att inkludera elever med specialpedagogiskt stöd i den allmänna undervisningen

Nyutexaminerade klasslärares upplevelser av att inkludera elever med specialpedagogiskt stöd i den allmänna undervisningen

Julia Liewendahl

I flertalet styrdokument betonas att utbildningen ska vara inkluderande och tillgänglig för alla. Studier har visat att klasslärare upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att arbeta inkluderande med elever med specialpedagogiskt stöd. Klasslärarens kunskap har en väsentlig inverkan gällande attityder och självkänsla med tanke på att inkludera i undervisningen. Tidigare studier har visat på att klasslärare ofta upplever sig ha för lite kunskap och beredskap för att ge det stöd som eleverna behöver. Därför har jag undersökt hur nyutexaminerade klasslärare upplever sig förberedda för att inkludera elever med specialpedagogiskt stöd i sin undervisning. I videon ger jag svar på hur de upplevt att inkludera under sina första år som klasslärare.

Nyutexaminerade klasslärares upplevelser av att inkludera elever med specialpedagogiskt stöd i den allmänna undervisningen – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023