Skriv här det du söker efter!

Fysisk aktivitet och inlärning

Fysisk aktivitet och inlärning

Felicia Willman

Hur viktigt fysisk aktivitet är för hälsan känner de flesta till. Däremot reflekteras det sällan över hur viktig fysisk aktivitet är för inlärningen. I skolan behöver vi arbeta för en fysiskt aktiv vardag för eleverna både för att främja deras hälsa och deras inlärning. Hurdan betydelse upplever klasslärare att fysisk aktivitet har för elevernas inlärning? Är någon form av fysisk aktivitet bättre än andra med tanke på inlärningen?

Fysisk aktivitet och inlärning – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023