Skriv här det du söker efter!

Elever gillar att läsa på fritiden men de behöver stöd från oss vuxna

Elever gillar att läsa på fritiden men de behöver stöd från oss vuxna

Johanna Hedström

En stor utmaning ligger i att få eleverna att fortsätta känna läslust efter att de har knäckt läskoden. Som rektor, lärare och förälder oroar man sig över den minskande läskunnigheten. Vad får eleverna att läsa? Vad läser de och hur kan man stöda deras läsning? Det har jag försökt ta reda på genom två fokusgruppintervjuer med elever i årskurs fem och sex, och diskuterat med dem om just det – läsning. Från resultatet kom det fram att de ser läsning som något positivt men att det är utmanande att hitta tid och plats för det i en alltmer hektisk vardag.

Elever gillar att läsa på fritiden men de behöver stöd från oss vuxna – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023