Skriv här det du söker efter!

Distansundervisningens organisatoriska förutsättningar

Distansundervisningens organisatoriska förutsättningar

Kent Eriksson

Varför ska skolans elevunderlag eller tillgång till lärare begränsa tillgången till kunskap? Den digitala teknologins utveckling möjliggör en ökad tillgång till kompetens och utbildning, oavsett geografiska och demografiska hinder. Lyckad distansundervisning förutsätter en god organisering av verksamheten, men hur gör man? I min avhandling behandlas några perspektiv som du kan ha nytta av om din organisation funderar på att utveckla distansundervisning.

Distansundervisningens organisatoriska förutsättningar – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023