Skriv här det du söker efter!

Dans i skolan?

Dans i skolan?

Erika Vesterlund

Forskning visar att området har ett behov av att undersökas mera. Vad ska man tänka på när man planerar och genomför dansintegrerad undervisning via digitala medel? Dessa faktorer är sådant som kan göra skillnad i processen att planera och genomföra dansintegrerad undervisning.

Dans i skolan? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023