Skriv här det du söker efter!

Barn och deras informella inlärning i köket, och varför den är så viktig!

Barn och deras informella inlärning i köket, och varför den är så viktig!

Isabel Flemming

Från att mjölka kor till att mixa smoothies, är min studie i hur den informella inlärningen i köket har förändrats från 1930-talet till 2020-talet på den svenskösterbottniska landsbygden. Hur har världens förändring påverkat det som föräldrar lär sina barn i köket, och varför? Och varför är detta viktigt att undersöka och hur kan du som förälder bidra till att den informella inlärning som sker i ert hem, blir så lärorik och givande som möjligt? Kom med och lär dig mer om den ytterst viktiga informella inlärningen, vad den är och hur den kan utvecklas.

Barn och deras informella inlärning i köket, och varför den är så viktig! – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023