Skriv här det du söker efter!

Att undervisa i en sammansatt klass

Att undervisa i en sammansatt klass

Karin Oksanen och Mikaela Lindblad

Små skolors framtid är en aktuell fråga på många orter i Finland. Ett lågt elevantal och ett litet kollegium bidrar till en familjär känsla och en stark sammanhållning. Det vanligaste upplägget för små skolor är sammansatta klasser och lärares förberedelse för att undervisa i en sammansatt klass är olika. På vilka sätt organiseras undervisningen i sammansatta klasser? Här presenteras några lärares erfarenheter av att arbeta och undervisa i en sammansatt klass i en liten skola.

Att undervisa i en sammansatt klass – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023