Skriv här det du söker efter!

Är klasslärarstuderanden beredda att använda sig av utomhuspedagogik i framtiden?

Är klasslärarstuderanden beredda att använda sig av utomhuspedagogik i framtiden?

Sandra Hautasaari

Att spendera tid utomhus ger positiva följder på hälsan. Ett bra sätt för elever att få spendera mer tid utomhus är utomhuspedagogik. Detta är något som det pratas om allt mer idag, men vilka uppfattningar har klasslärarstuderande egentligen om utomhuspedagogik? Forskning har visat att uppfattningar och attityder mot utomhuspedagogik påverkas mycket av hurdan relation läraren har till naturen, vilka erfarenheter läraren har från sin egen skolgång och vad läraren har fått ta del av i sina studier. Med min studie ville jag ta reda på hurdana erfarenheter och uppfattningar klasslärarstuderande har och hur detta påverkar deras syn på undervisningsmetoden.

Är klasslärarstuderanden beredda att använda sig av utomhuspedagogik i framtiden? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023