Skriv här det du söker efter!

Korsstudier vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Korsstudier vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik erbjuder flera olika korsstudieavtal. Endast studerande inom specifika avtal kan beviljas studierätt, läs mer om de olika avtalen här nedan.

Information om normal Joo-studierätt via länkarna i högerspalten.

Efter att kurserna har avlagts vid det andra universitet behöver de också tillgodoräknas vid Åbo Akademi. På intrat hittar du information om tillgodoräkning, inkludering och ersättning av kurser.

Åbo Akademi och Helsingfors universitet har ingått ett korsstudieavtal för provisorsstudrande. Studerande inom vardera provisorsutbildnin kan kostnadsfritt avlägga kurser vid det andra universitetet.

Studerande som har rätt att avlägga kurser via korsstudieravtalet kan ansöka om studierätt kontinuerligt, studierätt ska sökas minst två månader innan kursen börjar. Studierätten är i kraft ett år och avslutas vid läsåret slut.

Läraren som ansvarar för kursen har rätt att begränsa antalet studerande som deltar i kursen samt bestämma vilka förkunskaper som krävs för deltagande. Läraren har rätt att neka studerande rätt till kursen ifall kursen är full eller studerande inte uppfyller förkunskapskraven. Studerande vid det universitet som ordnar kursen har förtur till kursen. Kurserna vid Åbo Akademi kan ges på svenska och kan kräva närvaro.

Kurserna som avläggs måste kunna inkluderas i provisorsexamen.

Studier vid Helsingfors universiet

Mera information om kursutbudet vid Helsingfors Universitet hittas här.

Studerande vid Åbo Akademi kan anhålla om flexibel studierätt vid Helsingfors universitet här.

Studier Åbo Akademi

Kurser som erbjuds vid Åbo Akademi är:

FA00CD33 Farmaceutisk mikrobiologi, 5 sp
FA00CB71 Good Manufacturing Practice in Pharmaceutical Industry, 2-3 sp
280091.0 Läkemedelskemi, 5 sp
280094.0 Biogena läkemedel, 5 sp
284013.0 Farmaceutisk nanoteknologi, 5 sp
284018.0 Läkemedelssäkerhet och kliniska prövningar, 5 sp
FA00CJ76 Klinisk farmaci och sjukhusfarmaci 5 sp

BK00CD28 Structural Bioinformatics in Biomedicine, 5 sp
BK00CB37 Bioinnovation, 5 sp

FK00BM74 Advanced colloid chemistry, 5 sp
NM00CE19 Basics of Rheology, 5 sp
NM00CD65 Biobased Materials and Health, 5 sp
263104.0 Colloidal Sol-Gel Processing of Nanomaterials, 5 sp
KE00CD63 Materials for Biomedical Applications, 5 sp
FY00BD65 Functional Materials at Biological Interfaces, 5 sp
422300.0 Polymerteknologi, 5 sp

HA00BL62 Forskning inom social- och hälsovårdsadministration, 5 sp
HA00BL63 Ledarskap för framtidens vård och omsorg, 5 sp
HA00CE52 Metoder för kvalitetsutveckling och evaluering av vård och omsorg, 5 sp
HA00CE53 Välfärdsservicesystem och entreprenörskap inom social- och
hälsovård, 5 sp

Mera information om kurserna hittas i studiehandboken.

Anmälningsblankett för att avlägga kurser vid Åbo Akademi hittas här.

Studerande vid Åbo Akademi, Åbo Universitet, Åbo Yrkeshögskola och Östra-finlands universitet kan avlägga kurser i biovetenskap via Jobitti nätverket.

Kurser som erbjuds vid Åbo Akademi är:

FA00CB71 Good Manufacturing Practice in Pharmaceutical Industry, 2-3 sp
BK00CD28 Structural Bioinformatics in Biomedicine, 5 sp
BK00CB37 Bioinnovation, 5 sp

Mera information om kurserna hittas i studiehandboken.

Anmälningsblankett för att avlägga kurser vid Åbo Akademi hittas här.

Information om Jobitti-kurser vid andra partneruniversitet hittas här.

Studerande vid Åbo Akademi kan kostnadsfritt avlägga kurser vid andra finländska universitet inom ramen för biodiversitetsnätverket.

I Biodiversitetnätverket ingår Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Jyväskylä universitet, Östra-Finlands universitet och Åbo universitet.

Anmälningsblankett till kurser vid Åbo Akademi

Kursutbud och information om anmälning till kurserna hittas här.

Geologistuderande vid Åbo Akademi kan kostnadsfritt avlägga kurser vid andra finländska universitet inom ramen för FIN-GEO näverket.

I FIN-GEO ingår Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Uleåborgs universitet, och Åbo universitet.

Information om vilka kurser som erbjuds och hur man registrerar sig för dem hittas här.

Kurser som erbjuds vid Åbo Akademi är:

243037.0  Environmental Geochemistry of Sulfurand Metals, 5 ECTS
GE00CE38 Geochemistry of Streams, 5 ECTS

Mera information om kurserna hittas i studiehandboken.

Uppdaterad 26.1.2024