Skriv här det du söker efter!

Promotionen 2021

Promotionen 2021

Åbo Akademi beslutade i december 2020 att skjuta fram promotionen med ett år från maj 2021 till fredagen den 20 maj 2022.

Alla hedersdoktorer, jubeldoktorer och promovender som fick en inbjudan till promotionen i maj 2021 får en ny inbjudan inför promotionen i maj 2022.

För aktuell information, vänligen se Promotionen 2022.

Du kan läsa om promotionen som tradition under Akademiska traditioner.

Uppdaterad 20.11.2021