Skriv här det du söker efter!

Inför promotionen 2025

Inför promotionen 2025

Nästa promotion vid Åbo Akademi ordnas fredagen den 23 maj 2025. Inför promotionen kommer anmälningsblanketter, praktiska instruktioner m.m. att finnas tillgängliga på denna webbsida. Det här efter att informationen går ut under hösten 2024 och vintern 2025. Vid frågor vänligen kontakta promotion@abo.fi

Uppdaterad 5.7.2024