Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Willför vicerektor på halvtid

Porträttfoto på Stefan Willför.
Stefan Willför.

Professor Stefan Willför sköter 50 % av uppdraget som vicerektor med ansvar för forskning under tiden 1.2–31.7.2019. Vicerektor Niklas Sandler fortsätter en dag i veckan mandattiden ut, då han sedan årsskiftet tagit på sig rollen som teknologidirektör vid Nanoform i Helsingfors.

Vicerektor Willför leder nämnden för forskning och forskningsutbildning FUN, har fullmakt att godkänna forskningsavtal och andra löpande ärenden, samt övriga av rektor delegerade eller anvisade uppgifter. Vicerektor Sandler sköter styrgruppsarbetet gällande forskningsprofilerna samt den femte profileringsansökan, medan Willför sköter det praktiska arbetet. Båda vicerektorerna deltar i strategiarbetet.