Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Sandler till Nanoform – sköter vicerektoratet på deltid

Åbo Akademis vice rektor med ansvar för forskning Niklas Sandler har vid årsskiftet tagit på sig rollen som teknologidirektör vid Nanoform i Helsingfors. Sandler har varit professor i farmaci vid Åbo Akademi sedan 2009.

Den nya rollen är ett exempel på samverkan mellan universitet och industri. Sandler fortsätter nämligen som vice rektor vid Åbo Akademi en dag i veckan mandattiden ut, det vill säga till och med den 31 juli 2019. Rektoratet ser till att de arbetsuppgifter Sandler inte längre sköter tas hand om på ett lämpligt sätt under övergångsperioden.

– Under den här tiden kommer jag att fokusera på att följa upp profileringen av forskningen vid Åbo Akademi och stöda arbetet med att bereda akademins nya strategi, säger Sandler.

Nanoform är ett innovativt läkemedelsutvecklande företag inom nanoteknologibranschen. Sandlers roll kombinerar en betydande kunskap om forskning och utveckling med kommersiell expertis, för att utveckla de teknologiska resurser som behövs för att tillfredsställa Nanoforms tillväxtambitioner.

– Jag är ivrig att ansluta mig till Nanoforms dynamiska miljö och ett team som drivs av en passion för att utveckla läkemedelsindustrin. Min karriär har fokuserat på att hitta nya innovativa tillämpningar av forskning inom läkemedelstillverkning. Nanoforms utveckling och kommersialisering av unik nanoniseringsteknologi är ett exempel på hur innovationer förändrar fältet, säger Sandler.