Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vem äter blåstång? Räkna smådjur och delta i Östersjöforskningen i sommar

Blåstången är en av Östersjöns viktigaste nyckelarter, vilket betyder att den har stor betydelse för artmångfalden inom ekosystemet.

Blåstången rymmer en stor mängd smådjur, till exempel tånggråsuggor, tångmärlor, tångräkor, musslor och snäckor. Vissa av de här ryggradslösa djuren äter blåstång medan andra närmast söker skydd bland tången. Samtidigt är smådjuren föda för många fiskarter, och utgör på det sättet en viktig länk i Östersjöns näringskedjor.

blåstång vid klippig strand
Blåstångsbälte vid Högsåra. Foto: Henna Rinne

Det är välkänt vilka djurarter som förekommer bland blåstången men ännu oklart i vilken omfattning, och i vilken mån mängderna varierar under olika tidpunkter och i olika havsområden. Det här vill forskarna i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi undersöka i sommar, och här önskar forskarna att också allmänheten hjälper till.

– Vi hoppas att personer som rör sig vid havet vill hjälpa till att undersöka hur mycket liv det finns i blåstångsbälten på olika ställen längs den finska kusten. Passa på att undersöka blåstången vid sommarstugan, på stranden eller under båtutflykten. Provtagningen är lätt att utföra och ett roligt sommargöra till exempel med barnen, säger Henna Rinne, som är forskare vid Åbo Akademi.

Provtagningen går till så att man plockar en tångruska, skakar den ovanför ett tvättfat och räknar smådjuren som faller ur ruskan. Antalet djur, tångruskans storlek och var provtagningen gjorts rapporteras sedan till forskarna antingen via e-post till blastang@abo.fi eller med ett whatsapp-meddelande till +358 44 973 9156.

– Återför sedan tång och djur till havet så att ekosystemet störs så lite som möjligt. Gör inte provtagningen på en strand som har bara enstaka blåstångsruskor men ta gärna prover från flera olika ställen under sommaren, säger Rinne.

Blåstången, Fucus vesiculosus, är brun eller olivgrön till färgen och känns lätt igen på de luftfyllda blåsorna som håller den flytande. Blåstången formar fantastiska revliknande bestånd på klipp- och stenbottnar på ungefär 0,5–3 meters djup.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden. Noggrannare anvisningar för att delta i projektet finns på www.abo.fi/vematerblastang. Följ projektet också i sociala medier bakom hashtaggarna #vemäterblåstång #skakaruska, och tagga gärna egna prover.

Forskarna Tiina Salo och Henna Rinne med blåstångsruskor på en strandklippa
Forskarna Tiina Salo (t.v.) och Henna Rinne jobbar med blåstångsforskning vid Åbo Akademi. I sommar inbjuder de alla som rör sig vid havet att delta i forskningen. Foto: Sonja Salovius-Laurén
Smådjur i ett tvättfat
Tången har skakats ovanför ett tvättfat. En tångräka, tångmärlor och tånggråsuggor samt snäckor har fallit ner i fatet. Foto: Henna Rinne

För mera information, kontakta:

Henna Rinne
projektforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
+358 50 305 7143
henna.rinne@abo.fi

Sonja Salovius-Laurén
specialforskare, miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
+358 40 742 6672
sonja.salovius-lauren@abo.fi