Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN
Åbo Akademi
18.5.2018

Åbo Akademi firar högtidlig fest

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 25 maj 2018. Sammanlagt promoveras fyra jubeldoktorer, 13 hedersdoktorer och 91 personer som doktorerat vid Åbo Akademi.

Promotionen äger rum i Åbo stads konserthus med början kl. 12.00.

Medierna är hjärtligt välkomna att bevaka ceremonin. Anmälan senast onsdag 23.5 till promotion@abo.fi.

Efter promotionen blir det procession till Åbo domkyrka där en ekumenisk gudstjänst med ord ur andra traditioner hålls.

Sammanlagt deltar ca 600 personer i konserthuset och 370 i festbanketten på Åbo slott.

Tretton hedersdoktorer

Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat, antingen p.g.a. personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället.

Åbo Akademi promoverar följande 13 hedersdoktorer:

Ingegerd Bergbom, professor emerita, Göteborg, Sverige
Mariela Castro Espín, direktör, Havanna, Kuba
Tarja Cronberg, TkD, ED, Köpenhamn
Jonas Gardell, författare, Stockholm, Sverige
Anders Hallberg, professor emeritus, Uppsala, Sverige
Riitta Keiski, professor, Uleåborg
Jan Kleineman, professor, Stockholm, Sverige
Sirpa Kähkönen, författare, Helsingfors
Laura Londén, biträdande generalsekreterare, New York, USA
Armi Mikkola, undervisningsråd, Helsingfors
Hannu Nurmi, professor emeritus, Åbo
Nils Christian Stenseth, professor, Oslo, Norge
Peter Vesterbacka, entreprenör, Helsingfors

Ekonomierådet Håkan Anttila utnämndes till filosofie hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi har med sorg mottagit budet om Anttilas frånfälle den 7 mars 2018. Hedersdoktorer promoveras inte postumt.

Till jubeldoktorer, dvs. doktor som disputerat för 50 år sedan, promoveras:

Dan Eklund, teknologie doktor i kemisk träförädlingsteknik
Lorenz Grönvik, teologie doktor
Ebbe Nyman, filosofie doktor i fysik
Nils Storå, filosofie doktor i nordisk etnologi

Hedersdoktorerna och jubeldoktorerna presenteras närmare och med tryckduglig bild på adressen: www.abo.fi/hedersdoktorer

Promotionshögtiden

Under promotionshögtiden i konserthuset uppförs musik av bland annat Jean Sibelius.

Ett plock ur programmet:

Högtidsmarsch till Åbo Akademi (1938) av Alfred Anderssén, bland annat tidigare dirigent för Akademiska Orkestern, i arrangemang av nuvarande dirigent Sauli Huhtala.

Våren flyktar hastigtav Jean Sibelius med text av Johan Ludvig Runeberg.

Jag ville vara havetav Sauli Huhtalamed text av Jarl Hemmer.

Musiken uppförs av Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi, Studentkören Brahe Djäknar och Florakören vid Åbo Akademi. Aurora Marthens, sopran, medverkar som solist.

Dirigent: Sauli Huhtala. Körinstudering: Ulf Långbacka.

Hela programmet finns under ”Information för medierna” på adressen: www.abo.fi/promotion

Procession

Efter promotionen beger sig de nypromoverade, gäster från Nordens universitet och högskolor samt akademistaten i ståtlig procession till Åbo domkyrka ca kl. 15.10.

Processionen leds av övermarskalken, biträdande professor Diana Toivolaoch ceremonimästaren, professor Wilhelm Barner-Rasmussen. Därefter följer Finlands och Åbo Akademis fanor och spirorna. Spirorna bärs av två pedeller.

Benämningen pedell kommer från Uppsala där dessa personer ursprungligen var kungliga vaktmästare. Vid Åbo Akademi är två studerande pedeller.

Ekumenisk gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst med ord ur andra traditioner hålls i Åbo domkyrka genast efter processionen.

Åbo Akademis värden är mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet. Därför har vi velat ge rum för en del av den diversitet som finns inom universitetet och dess närmiljö. Gudstjänsten i Åbo domkyrka är i år ekumenisk och följs även av ord ur andra religiösa traditioner.

Predikant är biskop i Borgå stift, Björn Vikströmoch liturg är Mia Bäck, kyrkoherde i Åbo svenska församling.

Hela programmet och de medverkande finns under ”Information för medierna” på adressen: www.abo.fi/promotion

Välkommen med

Mediernas representanter inbjuds härmed att närvara vid promotionen fredag 25.5.2018 kl. 12.00.

För medierna reserveras särskilda platser i konserthusets sal och därför ber vi er vänligen anmäla om deltagandet senast onsdagen den 23 maj 2018 per e-post till promotion@abo.fi.

Festpubliken och mediernas representanter ska ha intagit sina platser kl. 11.45. Klädsel: mörk kostym.

Flera av de blivande hedersdoktorerna deltar i olika program under veckan före promotionen. Mera uppgifter på adressen: www.abo.fi/nyheter/abo-akademis-hedersdoktorer-forelaser

Namnen på de promoverade publiceras på promotionsdagen 25.5. Likaså publiceras rektor Mikko Hupas och promotor Meri Larjavaaras tal på Åbo Akademis webbplats på promotionsdagen. Några tryckdugliga bilder från dagens festligheter kommer också att läggas upp. Allt detta kommer att finnas via adressen: www.abo.fi/promotion (se länkarna under ”Information för medierna”)

 

För mera information:

Områdeschef för forskningsservice / promotionsansvarig
Pia-Maria Kallio
Telefon: 050 433 5631

www.abo.fi/promotion

Bilder fria för medierna att använda från promotionen 2016 finns i vår bildbank (sökord Promotion 2016): bildbank.abo.fi