Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

UniYH 2023 är här!

UniYH-dagarna är Åbo Akademis största studentrekryteringsevenemang och ordnas tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Evenemanget riktar sig till studerande på andra stadiet.

Fredagen den 10 november är det dags för UniYH-dagen i Åbo och fredagen därpå, den 17 november, är det UniYH-dag i Vasa. I Åbo deltar i år drygt 400 studerande och i Vasa knappa 600.

Under de här dagarna presenteras alla kandidatutbildningar vid Åbo Akademi, därtill ordnas mer specialiserat program i mindre skala såsom till exempel demoworkshoppar och labbar. I regel deltar besökarna i fem olika programpunkter och får på så sätt en bred bild av de utbildningar de är intresserade av.

UniYH ordnas tre gånger per år: på våren i Åbo för tvåor (”Tvåornas dag”) och på hösten i Åbo för treor (tidigare ”Abidagen”) och i Vasa för treor. Dagarna samlar en stor andel av alla studerande i de svenskspråkiga gymnasierna i Finland.