Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Höstens studentevenemang UniYH är här igen

Under UniYH har studerande på andra stadiet möjligheten att besöka Åbo Akademis campus för att lära sig mera om verksamheten vid universitetet. Dagen bjuder på föreläsningar och presentationer om de utbildningsalternativ som erbjuds vid Åbo Akademi och vid Yrkeshögskolan Novia.

UniYH ordnas i Åbo 11.11.2022 och i Vasa 18.11.2022. Förutom information om utbildningarna får deltagarna ta del av information om utbildningarna, rundvandringar, inspirationsföreläsningar och labbar.
Antalet programpunkter är det samma som tidigare år, men nytt för i höst är att de är indelade i tre pass med olika programpunkter i akademins och Novias byggnader.

I Åbo pågår pass 1 klockan 10:00-11:15, pass 2 från11:30-12:30 och pass 3 12:45-14:00. Under ett pass kan deltagaren välja två programpunkter inom en byggnad.

I Vasa är upplägget två pass, klockan 10.00-11.45 och 12.15-14.00. Under ett pass kan deltagaren välja tre programpunkter.

Fjolårets UniYH-dag i Åbo 12.11.2021 lockade rekordmånga besökare då över 1100 studerande på andra stadiet deltog i evenemanget.

Mera information: https://uniyh.fi/