Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Universiteten i Åbo förser företag med ny expertis

Enligt den senaste barometern för finländska små- och medelstora företagare anser hälften av företagen i Egentliga Finland att problem med tillgång på kvalificerad arbetskraft minskar företagets tillväxt, åtminstone till viss del. Det finns fortfarande för lite samarbete med universiteten i området. Endast sex procent av respondenterna samarbetade med universiteten förra året.

Arbetslivstjänsterna vid Åbo Akademi och Åbo universitet undersöker för närvarande företagens behov av studerandesamarbete och andra tjänster som tillhandahålls av universiteten. Baserat på preliminära undersökningar är det rekrytering av kompetent arbetskraft samt behovet av att göra företaget mer känt bland studerande som är de viktigaste motivationsfaktorerna för företagen att samarbeta med universiteten.

Studerande hoppas få kontakter till företag i området, men behöver mer information om företagen och deras kompetensbehov under sin studietid. Det finns en enorm potential för samarbete som vi vill utnyttja bredare än tidigare. Målet är att bättre betjäna både studerande och företag.

– Genom långsiktigt samarbete uppnår vi de bästa resultaten. När vi känner varandras behov och färdigheter kommer vi att kunna dra nytta av varandra i framtiden. Enligt de preliminära undersökningsresultaten finns det fortfarande för lite samarbete och det betyder att vi behöver göra något åt saken. Vi vill erbjuda mer relevanta tjänster och vara en lättillgänglig partner, säger Pilvi Lempiäinen, projektledare vid Åbo universitet.

Tjänsterna utvecklas tillsammans med företag i området. De lokala företagens behov kartläggs bl.a. genom en enkätundersökning och intervjuer. Utvecklingsarbetet genomförs som en del av ett projekt kring universitetens arbetslivstjänster för företag. Det ESF-finansierade projektet genomförs under tiden 1.3.2021-31.8.2023.

Det finns fortfarande tid att svara på enkäten: https://u8wyfvwwj7h.typeform.com/to/dfAmbpZC

 

För ytterligare information:

Jan Kraufvelin, koordinator, Åbo Akademi
E-post: jan.kraufvelin@abo.fi
Telefon: 050 536 5886

Pilvi Lempiäinen, projektledare, Åbo universitet
E-post: pilvi.lempiainen@utu.fi
Telefon: 050 464 2083