Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
31.10.2018

Auvo Rauhala är Åbo Akademis första arbetslivsprofessor

 Åbo Akademi har utsett sin första arbetslivsprofessor, eller så kallade affilierade professor. Det är pensionerade chefsöverläkaren vid Vasa centralsjukhus, Auvo Rauhala (f. 1953) som från och med maj 2018 till oktober 2020 är knuten till ämnet vårdvetenskap vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Rauhala är anställd på 20% med särskild inriktning på hälsovårdsadministration och ledarskap.

Rauhala har vid Vasa centralsjukhus arbetat både i kliniskt arbete och vid sjukhusets medicinska ledning. Han är också känd som försvarare av Vasa centralsjukhus framtida verksamhet. Rauhala är utöver läkare, filosofie doktor och docent, och har gjort omfattande forskning inom både medicin och hälsoadministration. Ämnet för doktorsavhandlingen var mätare för sjukskötarnas arbetsbelastning (RAFAELA-systemet).

Professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Lisbeth Fagerström, ser att utnämningen av Rauhala stärker hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi. Man får mer praktisk kompetens från hälsovården och sjukhusvärlden och stärker kontakterna mellan universitetet och arbetslivet.

– Jag ser fram emot ett fruktbart samarbete. Vi har till exempel tänkt undersöka sambandet mellan sjukskötarnas arbetsbörda och patientsäkerhet, sjukhusdödsfall, personalens välbefinnande och sjukledigheter, säger Fagerström.

Dessutom planerar man att tillsammans med lokala hälsovårdsorganisationer undersöka effekterna av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten, samt effekterna av regeringens beslut gällande sjukhus med omfattande jour, vad gäller behandling av svenskspråkiga patienter i Österbotten.

– Jag är mycket glad över möjligheten att som pensionär från sjukhusadministration ännu få fortsätta mitt livsverk inom hälso- och sjukvården i Österbotten i en helt ny roll som arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi. Jag känner, att här kan jag använda all den kunskap och erfarenhet som jag har samlat, för att befrämja landskapets hälsovård och befolkningens hälsa genom vetenskaplig forskning, säger Rauhala.

Auvo Rauhala är anträffbar för medierna torsdagen den 1 november 2018, kl. 9–10. Adress: Rektorsrummet, Åbo Akademi, Strandgatan 2, A-huset, våning 2, Vasa.

Av en affilierad professor (eng. Professor of Practice) vid Åbo Akademi krävs doktorsexamen och för undervisning relevant arbetserfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning eller tredje sektorn under en period på minst fem år. Anställningen är tidsbunden, högst tre år, och högst 20% av en ordinarie anställning. Utnämningen sker genom inbjudan.

 

För mera information:

Professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi
Lisbeth Fagerström
Telefon: 050 320 4612

Arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi
Auvo Rauhala
Telefon: 050 567 9623


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör