Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Unga mediemultitaskar och använder mobiltelefonen omedvetet och rutinmässigt

Unga vuxnas digitala multitasking ökar. De använder allt oftare flera skärmar på samma gång, har flera funktioner öppna samtidigt på samma skärm, eller använder mobil media samtidigt som de till exempel umgås med vänner eller deltar i en föreläsning. Det visar en studie som Johanna Lindström, universitetslärare i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi, gjort inom ramen för sin doktorsavhandling.

Lindström samlade in närmare 800 mediedagböcker under åren 2013–2019. Dagböckerna har förts av unga vuxna (födda 1990 och efter), så kallade diginativa. Varje dagbok innehåller dagliga rapporter över medieanvändning under en veckas tid och reflektioner över det egna mediebeteendet.

– Det här är en generation som har växt upp i en värld där internet alltid har funnits och de är snabba att anamma nya digitala färdigheter, säger Lindström.

Samtidigt rapporterar deltagarna i studien att de upplever att deras medievanor påverkar koncentrationsförmågan, leder till rastlöshet, stress, tidshanterings- och sömnproblem.

– Studien visar också att mediemultitasking i vardagen ofta sker omedvetet och rutinmässigt och upplevs som beroendeframkallande. Det är helt enkelt svårt att låta bli mobiltelefonen, säger Lindström.

Johanna Lindström
Många uppger att mobiltelefonen är en tidstjuv, att den skapar ett beroende som är svårt att bryta, säger Johanna Lindström som skrivit sin doktorsavhandling om medievanor.

Lindström berättar att forskning visar att hjärnan inte mår bra av att hela tiden skifta fokus, och är egentligen inte kapabel att hantera flera parallella aktiviteter. Varje gång vi försöker multitaska belastas systemet, vi blir tröttare och presterar sämre och vårt beteendemönster blir allt mer fragmenterat.

– Det syns också i min studie. Deltagarna beskriver i sina mediedagböcker att de märker att de känner sig rastlösa och har svårt att koncentrera sig.

Under de senaste åren av studien har också en mottrend växt fram som visar på ett ökat behov av att lära sig hantera digital distraktion. Deltagarna i studien uppger att de ofta gör ett medvetet val och lägger bort mobiltelefonen i olika sammanhang för att kunna studera ostört eller få sova i lugn och ro.

– Det centrala jag vill lyfta fram med min avhandling är att vi behöver bli mer medvetna om vårt eget mediebeteende. I och med att så mycket sker omedvetet och automatiserat behöver vi lära oss reflektera över hur vi fungerar och vilka faktorer och situationer som triggar mediemultitasking hos oss, och vi behöver lära oss skapa strategier för att hantera vår medieanvändning i vardagen, säger Johanna Lindström.

Johanna Lindström disputerar i internationell marknadsföring fredag 24.4.2020 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi med avhandlingen Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.


Mer information:

Johanna Lindström kan nås per telefon 040 745 8364 eller e-post johanna.lindstrom@abo.fi.

Klicka här för att läsa Lindströms avhandling i sin helhet. Klicka här för att läsa pressmeddelandet om disputationen, och för anvisningar för att att följa disputationen via videolänk.