Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Nuoret mediamonisuorittavat ja käyttävät älypuhelinta tiedostamatta ja rutiininomaisesti

Nuorten aikuisten digitaalinen monisuorittaminen (multitasking) on kasvussa. Käytössä on yhä useammin enemmän kuin yksi päätelaite samanaikaisesti, samalla näytöllä on yhtä aikaa avoinna useampia toimintoja ja mobiilimediaa käytetään myös esimerkiksi vietettäessä aikaa ystävien kanssa tai luentojen aikana. Tämä käy ilmi Åbo Akademin kansainvälisen markkinoinnin yliopisto-opettaja Johanna Lindströmin väitöskirjatutkimuksesta.

Tutkimustaan varten Lindström keräsi lähes 800 mediapäiväkirjaa vuosina 2013–2019. Päiväkirjoja pitivät nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet vuonna 1990 tai myöhemmin ja ovat ns. diginatiiveja. Päiväkirjoissaan he raportoivat päivittäin omaa median käyttöään yhden viikon ajan ja pohtivat mediakäyttäytymistään.

– Tämä sukupolvi on kasvanut maailmassa, jossa internet on aina ollut olemassa, ja he omaksuvat nopeasti uusia digitaitoja, Lindström sanoo.

Tutkimukseen osallistuneet raportoivat, että heidän mediatottumuksensa vaikuttavat keskittymiskykyyn ja aiheuttavat levottomuutta, stressiä sekä ajanhallinta- ja uniongelmia.

– Tutkimus osoittaa myös, että arkinen mediamonisuorittaminen on usein tiedostamatonta, rutiininomaista ja addiktoivaa. Puhelimesta on vaikea irrottautua, Lindström toteaa.

Johanna Lindström
Monet sanovat, että älypuhelin on aikavaras ja sen aiheuttamasta riippuvuudesta on vaikea päästä irti, kertoo mediakäyttäytymisen tutkija Johanna Lindström.

Lindström kertoo, että tutkimusten mukaan jatkuva fokuksen siirtyminen asiasta toiseen ei ole hyväksi aivoille eivätkä aivomme oikeastaan pysty käsittelemään useita rinnakkaisia toimintoja. Monisuorittaminen rasittaa järjestelmää, mikä johtaa väsymiseen, suorituskyvyn heikkenemiseen ja käyttäytymismallien pirstaloitumiseen.

– Tämä näkyi myös omassa tutkimuksessani. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat mediapäiväkirjoissaan, että he tuntevat itsensä levottomiksi ja heillä on keskittymisvaikeuksia.

Tutkimustyön loppupuolella nousi esiin myös vastakkainen trendi, joka osoittaa lisääntynyttä tarvetta oppia hallitsemaan digitaalisia häiriötekijöitä. Tutkimukseen osallistuneet kertovat tekevänsä usein tietoisen valinnan ja laittavansa puhelimen pois eri tilanteissa esimerkiksi voidakseen opiskella häiriöttä tai nukkua rauhassa.

– Keskeisenä väitöstyöni tuloksena haluan tuoda esiin sen, että meidän on oltava paremmin tietoisia omasta mediakäyttäytymisestämme. Koska niin paljon tapahtuu tiedostamatta ja automaattisesti, meidän on opittava pohtimaan omaa toimintaamme sekä niitä tekijöitä ja tilanteita, jotka aiheuttavat mediamonisuorittamista. Meidän on opeteltava uusia strategioita arkisen median käytön hallintaan, sanoo Johanna Lindström.

Johanna Lindströmin väitöskirja kansainvälisen markkinoinnin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 24.4.2020. Väitöskirjan otsikkona on Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.

 

Lisätietoja:

Johanna Lindström on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 745 8364 ja sähköpostitse osoitteesta johanna.lindstrom@abo.fi.

Klikkaa tästä lukeaksesi Lindströmin väitöskirja. Klikkaa tästä lukeaksesi tiedote väitöstilaisuudesta, ja saadaksesi ohjeet tilaisuuden etäseuraamiseen.

.