Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om mediemultitasking och digital distraktion bland unga vuxna

EM Johanna Lindströms doktorsavhandling i internationell marknadsföring framläggs till offentlig granskning fredag 24.4.2020 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Understanding digital distraction: A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.

Mobil media har blivit en så gott som oundviklig del av vår vardag. Smarttelefoner, sociala medier och digitala plattformar hjälper oss att hålla kontakt, att hålla oss uppdaterade o.s.v. Samtidigt är våra hjärnor inte utrustade för det informationsöverflöd och den konstanta stimulans som dagens medielandskap erbjuder. Vilka konsekvenser detta leder till för den enskilda individen vet vi ännu inte tillräckligt mycket om, men vi måste bli bättre på att hantera medieflödet i vardagen för att undvika negativa konsekvenser som mentala och fysiska problem.

Inom ramen för avhandlingen har totalt närmare 800 mediedagböcker samlats in under åren 2013–2019. Dagböckerna har förts av unga vuxna (födda 1990 och efter), s.k. diginativa eller digitala infödingar. Varje dagbok innehåller dagliga rapporter över medieanvändning under en veckas tid och reflektioner över det egna mediebeteendet.

En tydlig trend som identifierats genom att analysera mediedagböckerna är att unga vuxnas mediemultitasking har ökat, d.v.s. att de allt oftare använder fler än en skärm på samma gång, har fler funktioner öppna samtidigt på samma skärm, eller använder mobil media samtidigt som de t.ex. umgås med vänner eller deltar i en föreläsning. Detta påverkar koncentrationsförmågan och upplevs leda till bl.a. rastlöshet, stress, tidshanterings- och sömnproblem. Studien visar också att mediemultitasking i vardagen ofta sker omedvetet och rutinmässigt och upplevs som beroendeframkallande. Det är helt enkelt svårt att låta bli att regelbundet kolla sin telefon, sociala medier, nyhetsflöden o.s.v. Under de senaste åren har dock en mottrend växt fram som visar på ett ökat behov av att lära sig hantera denna form av digital distraktion.

Avhandlingens viktigaste bidrag är att uppmuntra alla till ökad medvetenhet kring sitt eget mediebeteende. Ökad förståelse för vilka faktorer och situationer som triggar mediemultitasking är ett viktigt led i att hitta nya strategier för att hantera medieanvändning i vardagen.

Johanna Lindström disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 24 april 2020 kl. 13. På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/444819637 (Se nedan för praktiska anvisningar.) Opponent är professor Mats Edenius, Uppsala universitet, Sverige, och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Johanna Maria Linnéa Lindström, f. Juslin, är född 24.8.1981 i Pargas. Hon avlade studentexamen 2000 vid Pargas svenska gymnasium och EM-examen 2008 vid Åbo Akademi.

Johanna Lindström kan vid behov nås per telefon 040 745 8364 eller e-post johanna.lindstrom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/176976?locale=lsv.

Johanna Lindström

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.