Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Selvä enemmistö suomenruotsalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä

Kansalaispaneeli Barometernin kysely osoittaa Suomen Nato-jäsenyyttä kannattavien suomenruotsalaisten osuuden kasvaneen 27 prosenttiyksikköä alle puolessa vuodessa.

Huhtikuussa 2022 tehdyn mittauksen mukaan Nato-jäsenyyttä kannattavien suomenruotsalaisten osuus on noussut marraskuussa 2021 tehdystä mittauksesta 27 prosenttiyksikköä, 71 prosenttiin. Marraskuun 2021 mittauksessa 44 prosenttia suomenuotsalaisista kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä.

Suomen Nato-jäsenyyttä kokonaan tai osittain kannattavien osuus on korkein Uudellamaalla (74 %), seuraavina tulevat Pohjanmaa (69 %), Varsinais-Suomi (65 %) ja Ahvenanmaa (63 %). Sekä naisten että miesten kannatus on lisääntynyt, mutta miehet ottavat edelleen selvemmin kanta Nato-jäsenyyden puolesta kuin naiset. Sekä Nato-jäsenyyttä kokonaan tai osittain vastustavien että epävarmasti suhtautuvien osuus on laskenut.

Analyysi perustuu kolmen eri kyselyn kautta kerättyyn tietoon. Ensimmäinen kyselylomake lähetettiin paneelille syksyllä 2019 ja siihen vastasi 3805 henkilöä (80 %), toinen kyselylomake lähetettiin syksyllä 2021 ja siihen vastasi 2602 henkilöä (59 %). Kolmas kyselylomake lähetettiin paneelille keväällä 2022 ja siihen vastasi 2815 henkilöä (65 %).

Kansalaispaneeli Barometern on verkkopaneeli, joka tällä hetkellä koostuu runsaasta 4300 ruotsinkielisestä ympäri Suomen, Ahvenanmaa mukaan laskettuna. Barometern-paneelia ylläpitää Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Institutet för samhällsforskning) ja sitä rahoittaa Svenska kulturfonden 2019-2024.

Voit lukea tulokset kokonaisuudessaan osoitteessa: www.barometern.fi

Lisätietoja:

Dosentti Marina Lindell, tutkija, Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi
Puhelin: 046 921 6586
Sähköposti: marina.lindell@abo.fi

PM Jenny Backström, tutkija-opiskelija, Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi
Sähköposti: jenny.e.backstrom@abo.fi