Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Teknologiindustrin donerar 100 000 till Åbo Akademi

Teknologiindustrin rf donerar 100 000 euro till undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi. Donationen sker inom ramen för statens motfinansieringskampanj.

Enligt Minna Helle, vice verkställande direktör för Teknologiindustrin behövs investeringar i utbildning och forskning av hög kvalitet.

– Bristen på kvalificerad arbetskraft har länge bromsat en hållbar företagstillväxt. Det förändrade globala, politiska landskapet gör att behovet av en grön övergång och av det nya kunnande som följer med den är mer kritiskt än någonsin, säger Minna Helle.

– Vi är mycket tacksamma för donationen som stöder Åbo Akademis ansträngningar inom undervisning och forskning för att stärka industrins rekrytering, tillväxt och utveckling och för att finna tekniska lösningar som bidrar till en hållbar framtid, säger Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi.

Profileringsområdet Teknologier för en hållbar framtid är ett av Åbo Akademis särskilda tyngdpunktsområden inom forskningen.

Teknologiindustrin donerar totalt 4 miljoner euro till finländska universitet som erbjuder utbildning inom teknikområdet.