Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tecken på att en ny invasiv art har etablerat sig i kustvattnen på Åland

En uppföljningsstudie utförd på Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö där bottenfaunan på Åland studerades, visar att en ny havsborstmask etablerat sig på Åland. Havsborstmasken hittades sammanlagt på fyra platser i den åländska skärgården.

Flerborstmasken (Laonome xeprovala) är en främmande, invasiv art, för Östersjön. Den påträffades i Östersjön för första gången 2012 i Pärnu vik. Den första observationen från finska kustområden är från 2014 och den första observationen från Åland från 2021.

– Artens ursprung är fortfarande okänt. Arten beskrevs vetenskapligt så sent som 2018, och gavs då det grekiska namnet xeprovala, som betyder ”ett plötsligt framträdande”. Något svenskt namn har L. xeprovala ännu inte fått, säger marinbiolog Janina Pykäri som författat rapporten om uppföljningsstudien.

Den invasiva flerborstmasken (Laonome xeprovala)
Den invasiva flerborstmasken (Laonome xeprovala) påträffades första gången i Östersjön 2012. (Foto: Jenny Wikström)

Trots att artens ursprung ännu är okänt har barlastvatten föreslagits vara den primära orsaken för dess spridning. Barlastvatten kallas det havsvatten som pumpas i särskilda tankrar ombord ett fartyg då det inte är fullastat för att få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet.

Flerborstmasken har påträffats på anda områden i Östersjön i stora tätheter nära hamnar och muddringar, men på Åland är observationerna än så länge utspridda med observationer också långt från mudderområden och hamnar. Tätheterna av L. xeprovala på bottnarna där den nu påträffas på Åland är än så länge ganska låga. Vid andra platser i Östersjön där L. xeprovala fått fotfäste, är tätheterna betydligt högre. Vilken effekt L. xeprovala kommer att ha på våra kustekosystem är ännu okänt.

– Östersjön är relativt artfattigt, vilket innebär att nya arter kan ha en stor inverkan på våra ekosystem, om de lyckas etablera sig. Det är därför viktigt att följa upp effekterna av dessa nykomlingar. Det bör även påpekas att när en ny art har fått fotfäste i Östersjön, är det oftast mycket svårt att stoppa spridningen, säger Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station.

I övrigt noteras i bottenfaunastudien att de nordamerikanska havsborstmaskarna (Marenzelleria spp.) nu är den mest utbredda gruppen av bottenfauna på Åland. Marenzelleria påträffades på Åland för första gången 1993 och har sedan dess spridit sig till alla delar av de åländska kustvattnen.

Östersjömusslans (Macoma balthica) rekrytering verkar däremot ha varit dålig 2022, det fanns även skillnader mellan stationerna när östersjömusslans storleksfördelning jämfördes. Syrebrist i bottenvattnet på en del stationer är en tänkbar förklaring till varför rekryteringen har lyckats så dåligt för östersjömusslan detta år.

 

Klicka här för att läsa forskningsrapporten. 

 

Åbo Akademi har en lång tradition av havsforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet.

 

För mera information, kontakta:

Janina Pykäri, Marinbiolog
janina.pykari@gmail.com

Tony Cederberg, Amanuens Husö biologiska station
tony.cederberg@abo.fi