Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Studie: Stereotypa könsroller frodas på film

Populärkultur spelar en viktig roll när det gäller att forma samhällets uppfattningar och attityder kring könsroller. Genom tv, film, musik och sociala medier matas vi med bilder och berättelser som kan både förstärka eller utmana traditionella könsroller.

Filmindustrin, som är en av de mest inflytelserika mediebranscherna med en publik på miljarder människor världen över, spelar en särskilt central roll när det gäller att skildra könsroller.

Ett team av internationella studenter vid inom Erasmus Mundus double degree-programmet Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS) vid Åbo Akademi publicerade nyligen en artikel med titeln ”Identifying gender bias in blockbuster movies through the lens of machine learning” i den vetenskapliga tidskriften Nature’s Journal of Humanities and Social Sciences Communications.

Studentteamet bestod av Muhammad Junaid Haris, Aanchal Upreti och Melih Kurtaran. Arbetet handleddes av Sébastien Lafond och Sepinoud Azimi från ämnet informationsteknologi vid Åbo Akademi med Filip Ginter från Åbo universitet som medarbetare.

I studien analyserade studenterna manuskripten i 34 Hollywoodfilmer i en rad genrer med hjälp av matematiska och maskininlärningstekniker, och tittade på hur könsroller framställs och hur känslor uttrycks av manliga och kvinnliga karaktärer i filmerna.

Resultaten visar att det fortfarande finns specifika mönster i manliga och kvinnliga karaktärers personlighetsdrag i filmer som överensstämmer med samhälleliga stereotyper. Dessa mönster visar att män på film är mer aggressiva, kraftfulla, dominanta och avundsjuka, och kvinnor mer kärleksfulla, omtänksamma, glada och fogliga.

Analysen visade också att könsrepresentationen de senaste 20 åren har blivit mer jämlik. Under åren 2000–2004 var bara 15 procent av karaktärerna kvinnliga, medan andelen under 2015–2019 ökade till nästan 44 procent.

– Så vitt vi vet är det här första gången som karaktärernas känsloyttringar i stora filmproduktioner har studerats mer ingående. Även om de kvinnliga rollerna har utvecklats och har fått ta större plats på filmduken med åren finns det fortfarande många stereotypa könsroller under ytan, säger Sepinoud Azimi.

Klicka här för att läsa hela forskningsartikeln.

EDISS är ett prestigefyllt, internationellt och EU-finansierat double degree-magisterprogram med fyra samarbetspartner: Åbo Akademi, Universidad de las Islas Baleares i Spanien, Università degli Studi dell’Aquila i Italien och Mälardalens högskola i Sverige.

Under en ettårig projektbaserad kurs inom studieprogrammet för EDISS arbetade team på tre till fyra studerande med konkreta problem. Flera av projekten resulterade i referentgranskade publikationer.

Mera information:

Sepinoud Azimi, docent i biomedicinsk data-analytisk, projektforskare i informationsteknologi, Åbo Akademi
+358 44 039 4924
sepinoud.azimi@abo.fi