Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Studie om samtycke till sexuellt umgänge

I och med den aktuella reformen av sexualbrottslagen genomför forskare vid psykologin och logopedin vid Åbo Akademi och Åbo universitet som bäst en studie om finländares beteende och kommunikation gällande samtycke till sexuellt umgänge.

Regeringen väntas presentera ett förslag till förnyad sexualbrottslag för riksdagen i början av 2022. Ett av huvudmålen med lagreformen är att göra våldtäktslagstiftningen samtyckesbaserad.

Fenomenet sexuellt samtycke har från ett psykologiskt perspektiv undersökts relativt lite internationellt, och nästan inte alls i Finland.

– Insamlingen av data från Finland är särskilt viktig, eftersom människors känslor och beteende kring sexuellt samtycke är frågor som kommer att vägas noggrant i domstolarna när lagreformen träder i kraft, förklarar Jan Antfolk, ansvarig forskare och biträdande professor i psykologi, vid Åbo Akademi.

Tidigare forskning har till exempel visat att unga vuxna ofta undviker att verbalt uttrycka sexuellt samtycke. De kan till exempel uppleva att det är pinsamt att uttrycka eller begära samtycke verbalt i en sexuell situation, även om de å andra sidan uppger att det är ett effektivt sätt att kommunicera samtycke.

Om du vill delta i undersökningen behöver du ha fyllt 16 år. Du kan svara på enkäten på finska eller svenska. Undersökningen är helt anonym. Länken till enkäten har publicerats den 9.12.2021 och datainsamlingen pågår i två veckor. För mer information om studien, vänligen kontakta suostumustutkimus@gmail.com.

Intresserad? Klicka här för att svara på enkäten!