Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Studentföreningarna får nya utrymmen vid Åbo Akademi

Genom ett nytt hyresavtal erbjuds studentföreningarna vid Åbo Akademi nya utrymmen på Geologicums andra våning och vind. Avtalet tecknas mellan studentkåren och Åbo Akademi och löper tillsvidare.

Diskussionen om var studentföreningarna ska hålla till i framtiden bottnar i att Åbo Akademi planerar att effektivera användningen av sina utrymmen. Det här har orsakat ett visst missnöje bland studerande.
Nu har Åbo Akademi kommit fram till en lösning genom att erbjuda studentkåren ett fortlöpande avtal för nya utrymmen i byggnaden Geologicum på Domkyrkotorget i Åbo.

– Vi är glada att kunna erbjuda ett stort utrymme i Geologicum med ett bra läge i närheten av Kåren. Vi har lyssnat på våra studerande och hittat en lösning som jag hoppas att alla är nöjda med, säger Moira von Wright, rektor vid Åbo Akademi.

I Geologicum får studentkåren närmare 600 kvadratmeter till sitt förfogande att fördela mellan studentföreningarna. Just nu används utrymmena av andra hyresgäster, så inflyttningsdatumet är än så länge oklart.

– Vi har under hela den här processen fört en bra dialog med ledningen och uppskattar att Åbo Akademi ser vikten av att även i fortsättningen värna om studentföreningarnas möjligheter att samla studerande, skapa gemenskap och bibehålla den goda studiemiljö som råder på campus och i studielivet. Det känns bra att man lyssnat på oss och att man tagit till sig de studerandes oro för utrymmena. Det är trots allt föreningarna som möjliggör det studieliv vi har och vi är därför glada över de nya utrymmen vi får i Geologicum, säger Joonas Karlsson, styrelseordförande vid Åbo Akademis studentkår.

 

Mera information:

Heidi Backman, akademidirektör
Telefon: 02 215 4297
E-post: heidi.backman@abo.fi

Joonas Karlsson, studentkårens styrelseordförande
Telefon: 050 401 3524
E-post: so@studentkaren.fi