Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Bildningen i fokus när Åbo Akademi invigde läsåret

Läsåret 2020–2021 har officiellt öppnats vid Åbo Akademi den 3 september 2020. Inskriptionen firades i år online i enlighet med akademins strävan att på grund av coronaviruset undvika folksamlingar.

Rektor Moira von Wright riktade i sitt tal ett stort tack till universitetets personal, studerande och samarbetspartners, och alla andra som anpassat sin verksamhet och arbetat för att se till att viruset inte sprids. Hon påminde också om att pandemin inte ännu är över, och att vi måste vara beredda på att omständigheterna kan ändra med kort varsel.

I sitt tal tog von Wright bland annat upp att Åbo Akademi i universitetets nya strategi beskrivs som ett havsnära bildningsuniversitet och förde en diskussion kring vad ordet bildning betyder för akademin idag.

Strategin för Åbo Akademi har tagits fram under det gångna året, och lyfter fram fyra fokusområden för de kommande tio åren: Nordens port till Finland, akademisk kvalitet, öppna och inspirerande campus, samt framtidens arbetsplats. Den nya strategin träder i kraft den 1 januari 2021.

Rektor Moira von Wrights tal vid inskriptionen finns att läsa i sin helhet på adressen: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/09/Inskriptionstal-2020_SV.pdf

Studentkårens hälsning framförd av styrelseordförande Matias Martelin vid Åbo Akademis inskription finns att läsa på adressen: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/09/Inskriptionstal2020_MatiasMartelin.pdf

Pristagarna i samband med inskriptionen finns bakom denna länk: https://www.abo.fi/nyheter/pris-och-stipendier-delades-ut-vid-lasarsoppningen-2/

Se inspelningen från inskriptionen:

https://youtu.be/0gl2HJw6TQg