Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Sextio år av forskningssamarbete mellan Åbo Akademi och Ålands landskapsregering

Åbo Akademi och Ålands landskapsstyrelse undertecknade 1961 ett samarbetsavtal kring miljöforskning. Samarbetsavtalet som var unikt i Finland för sin tid, var startskottet till ett långt och produktivt partnerskap mellan Åbo Akademi och Ålands landskapsregering.

Inom samarbetet har omfattande såväl fiskeribiologiska-, marinbiologiska- som miljöstudier kunnat utföras i vattnen på och kring Åland. Samarbetet har dessutom lagt grunden till mycket av havsförvaltningen på Åland.

Forskare iklädd dykardräkt vid havsstrand.
Dykare förbereder sig för att närmare studera undervattensmiljön runt Märket. Foto: Tony Cederberg

Navet för forskningssamarbetet är Husö biologiska station, belägen på Bergö i Finströms kommun på Åland. Husö tillföll Åbo Akademi 1942 via en donation av målaren och konsthantverkaren Sigrid Maria Granfelt (1868–1942) som själv bodde på Husö en stor del av sitt liv.

Granfelts önskan var att Husö skulle vara till stöd för den lärostol i botanik som planerades att uppföras vid Åbo Akademi. Lärostolen i botanik inrättades aldrig – däremot i en i biologi år 1957. Sedan 1959 har Husö fungerat som fältstation för miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi.

Samarbetsavtalet har inneburit att det på Husö har bedrivits grundforskning parallellt med tillämpad forskning och Husö har medfört arbetsmöjligheter och praktik för en lång rad forskare.

Stationen har en heltidsanställd stationsföreståndare och en amanuens. Under fältsäsongen april–oktober arbetar närmare 20 forskare och studenter på Husö.

– Att samarbetet mellan Åbo Akademi och landskapsregeringen pågått och utvecklats utan avbrott i 60 år visar att forskningen och kunskapen om vattenmiljön är viktigare än någonsin, säger Martin Snickars, stationsföreståndare på Husö.

Sextioårsjubileet uppmärksammas bland annat med en jubileumsmottagning på Husö biologiska station den 16 september.

Åbo Akademi har en lång tradition av havsforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet.

Klicka här för att läsa mer om Husö biologiska station och dess historia.

För mera information, kontakta:

Martin Snickars, akademilektor, föreståndare för Husö biologiska station
+358 50 432 0220
martin.snickars@abo.fi

Pressbilder:

Vy över Husö. Foto: Tony Cederberg

Dykare förbereder sig för att närmare studera undervattensmiljön runt Märket. Åbo Akademi jobbar med ett omfattande karteringsprojekt i samarbete med åländska landskapsregeringen där målsättningen är att inventera hela den åländska undervattensnaturen och producera underlag för att möjliggöra en ekosystembaserad förvaltning av de åländska havsområdena. Foto: Tony Cederberg

Dykare förbereder sig för ett forskningsdyk vid Märket där undervattensvegetationen karteras. Foto: Tony Cederberg

Innehållet i en Ekman-bottenhuggare töms över ett såll. Sållningen görs så att det lättare går att identifiera och hitta alla de små bottenlevande djuren som annars gömmer sig i leran. Foto: Tony Cederberg