Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Rektoratet flyttar till Humanisticum

Åbo Akademis rektor och vicerektorer planerar att flytta till Humanisticum på Biskopsgatan 13 i slutet av hösten.

Avsikten med flytten är att föra universitetets operativa ledning närmare den akademiska verksamheten. Humanisticum erbjuder ändamålsenliga utrymmen för det här. Fastigheten ligger närmare campus kärna, och en flytt betyder effektivare användning av akademins utrymmen.

– Rektoratet kommer att finnas centralt beläget på Åbo Akademis campus i Åbo. Vår förhoppning är att det blir en  plats som sjuder av aktivitet, och där tröskeln för att träffa ledningen är låg, säger rektor Moira von Wright.

Humanisticum hyser i nuläget bland annat Donnerska institutet som kommer att fortsätta sin verksamhet i Humanisticums bottenvåning. Rektorerna tar i bruk kontors- och mötesutrymmen på andra våningen. De som i dag har arbetsrum på andra våningen erbjuds vid behov ersättande utrymmen.

Akademins rektor har redan från tidigare utrymmen för tillställningar och mottagningar i Humanisticums bottenvåning, och efter flytten ska dessa användas i ännu större omfattning än idag.

Till Humanisticum flyttar, förutom rektorerna, förvaltningsdirektören, ledningens assistent samt planerings- och utvecklingschefen. Centrala administrationen kommer att fortsätta att jobba i huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget.

Åbo Akademis huvudbyggnad kommer fortsättningsvis att vara en viktig och central plats för verksamheten vid Åbo Akademi. Styrelsen och administrationen håller sina möten i huvudbyggnaden, och alla centrala administrativa funktioner finns kvar.