Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
6.9.2018

”Åbo Akademi står för demokrati och mångfald”

Läsåret 2018–2019 har officiellt öppnats vid Åbo Akademi. Inskriptionen hölls i Gamla Akademihuset i Åbo i dag, torsdag 6.9.2018.

Demokrati, ekonomi och studiestaden Åbo präglade rektor Mikko Hupas inskriptionstal.

Åbo Akademi kunde efter en paus på några år igen fira inskription i Gamla Akademihuset. Hupa konstaterade i sitt tal att det 200-åriga huset har sett såväl Åbo Akademi som nationen Finland växa fram. Byggnaden har ett historiskt värde och för många också ett starkt symboliskt värde. Värden som inte går ihop med den manifestation för våld och mot ett demokratiskt samhälle som för ett par veckor sedan samlades på Gamla Akademihusets trappa. Åbo Akademis värderingar är de motsatta. Mångfald och djärvhet hör till Åbo Akademis värderingar, vilket betyder att vi tydligt står upp och tar avstånd från antidemokratiska, våldsbejakande rörelser. Vi är djärvt för internationalisering, mångfald och delaktighet.

Rektor Mikko Hupa kritiserade i sitt tal att universitetens grundfinansiering från Undervisnings- och kulturministeriet minskar för fjärde året i rad. Det är en ohållbar utveckling. Visserligen innehåller regeringens senaste budgetförslag tilläggspengar till forskningen genom Finlands Akademi och Business Finland men det tillägget är bara en bråkdel av de kraftiga nedskärningar som tidigare genomförts. Hupa efterlyste en positivare attityd till den högsta utbildningen och forskningen i landet och dessutom ett mera transparent finansieringssystem för universiteten.

Hupa gratulerade också Åbo stad som i Studiestad Åbo-samarbetets enkät fick mycket beröm. De studerande i Åbo trivs och ger ett gott vitsord för sin studiestad.

 

Rektor Mikko Hupas tal vid inskriptionen finns att läsa i sin helhet på adressen:
http://web.abo.fi/pressmaterial/Inskriptionstal_Mikko_Hupa_06092018.pdf

Studentkårens hälsning framförd av styrelseordförande Ina Laakso vid Åbo Akademis inskription finns att läsa på adressen:
http://web.abo.fi/pressmaterial/Studentkarens_halsning_Ina_Laakso_06092018.pdf

Bild från inskriptionen:
http://web.abo.fi/pressmaterial/Inskription2018.jpg
Rektor Mikko Hupa håller inskriptionstalet.

Klicka här för pristagarna i samband med inskriptionen.

För mera information:
Rektor
Mikko Hupa
Tel: 0400 630 801


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör