Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Rekordmånga sökande till Åbo Akademi

Högskolornas gemensamma ansökan till kandidat- och magisterutbildningarna avslutades den 1 april. För Åbo Akademis del ökade antalet sökande för tredje året i rad.

I år sökte totalt 3 326 personer till Åbo Akademi. Det är en ökning med 18 procent jämfört med i fjol då antalet sökande var drygt 2 800. Antalet förstapreferenssökande är i år 1 575, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med i fjol.

– Vi talar alltså om våra bästa siffror någonsin i den gemensamma ansökan. Vi har ökat totala mängden sökande och totala mängden förstapreferenssökande, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

– Vi är mycket glada över att vårt långsiktiga och målmedvetna arbete med marknadsföring och studentrekrytering bär frukt. Samtidigt tolkar jag siffrorna som att Åbo Akademi är ett universitet våra unga sökande tror på. Vi är en intressant och dynamisk utbildningsmiljö, våra utbildningar lockar och vi tar ansvar för att vara relevanta i allt vårt agerande, säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för utbildning.

Söktrycket är störst till ämnet psykologi med 405 sökande till 20 platser. Flest antal ansökningar riktas till ekonomutbildningen med 903 sökande.

Andra utbildningar med goda resultat är rättsnotarieutbildningen som gör en ökning på 110 procent med 341 sökande jämfört med 162 i fjol. Utbildningen i samhällsvetenskaper i Åbo lockar för sin del 417 sökande, biovetenskaperna 206 sökande och farmacin 124 sökande.

– Antagningen 2020 är första gången som vi på bred front förverkligar betygsantagning och det är mycket som är nytt för oss. Det har varit en lång process där vi helt och hållet reformerat sättet vi beaktar betyg. I skenet av detta är det jätteroligt att se en så här stor ökning av sökande, säger Gardberg.

Nationellt ökade antalet ansökningar till högskolorna med 6 procent. Siffrorna är preliminära och kan ännu justeras något.

Läs mer: Statistik gällande antagning till kandidat- och magisterstudier

För mera information, kontakta:

Mikael Lindfelt, prorektor, ansvarig för grundutbildningen
Tfn: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi
Tfn: +358 46 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi