Skriv här det du söker efter!

Radikala anställda

Detalj ur terracottaarmén i Xian, Kina. Foto: Bigstock.

Den vanliga bilden av omstörtande idéer inom företagsvärlden är att det är ensamma genier som ställer världen på ända. Kaihan Krippendorffs undersökning av saken visar att det tvärtom oftast är anställda personer inom etablerade företag som ligger bakom de nya radikala idéerna.

Kaihan Krippendorff, doktor i företagsledning vid Åbo Akademi, har tagits med på Londonbaserade Thinkers50 Radar 19. Thinkers50 är en internationellt ansedd grupp som identifierar, rangordnar, och delar det som gruppen anser vara ledande tankeströmningar inom företagsledning. Till den årliga Radar-listan väljs 30 personer vars idéer och arbete Thinkers50 anser det vara värt att följa med under det pågående året.

Amerikanen Kaihan Krippendorff doktorerade vid Åbo Akademi år 2014 och tog då avstamp i den kinesiska generalen och militärfilosofen Sun Tzus tänkande och tillämpade Sun Tzus verk Krigskonsten på företagsledning. Muhammad Yunnus, mottagare av Nobels fredspris 2006, säger på Thinkers50:s nätsida att Kaihan Krippendorff visat att vem som helst kan förändra världen med en övertygande idé.

I sin bok Outthink the Competition lanserar Krippendorff något han kallar ”det fjärde alternativet”.

– Just den här, den senaste boken, började jag på medan jag färdigställde min doktorsavhandling vid Åbo Akademi. Det jag frågade mig var: hur kommer individer inom företagsvärlden och enskilda entreprenörer på de idéer de kommer på? Hur kommer de fram till det jag kallar det fjärde alternativet?

Porträttfoto på Kaihan Krippendorff i mörkblå, rutig kavaj och mönstrad rosa slips.
Kaihan Krippendorff är doktor i företagsledning vid Åbo Akademi. Foto: www.kaihan.net.

Det Krippendorff kallar det fjärde alternativet kan översättas till en annan metafor: att tänka utanför boxen – att få en översiktsbild där man frångår de uppenbara handlingsalternativen, reaktionsmönstren och istället hittar en idé som ställer om spelet helt och hållet. När det gäller företagsledning är det en idé som förändrar det man hittills hållit för fundamentala sanningar inom givna marknadsmodeller. Krippendorff pratar om disruptors – som direkt översatt är ungefär ”störning” men vad som avses är en ny marknadsmodell som helt kastar om spelet i en given bransch.

– Det andra jag frågade mig var: om individen som kommer på idén är en del av en etablerad organisation, hur driver individen igenom sin idé inom den organisationen?

– Det är svårt, eftersom det som vanligtvis gör en idé värdefull är att den kräver förändring av saker och organisationer är skapade för att fortsätta driva det som fungerat så här långt. Organisationer och företag är alltså mer eller mindre byggda just kring ett specifikt sätt att göra saker. Ändrar man sättet att göra saker ändrar man hela organisationen, och då kan man anta att trögheten i organisationen gör större förändringar näst intill omöjliga.

– Och det här förstår de flesta intuitivt, alltså att det är svårt att få ett företag att fundamentalt ändra vad det håller på med och riskera den modell som har skapat hela företaget. Det är därför folk har för sig att självständiga entreprenörer är de stora innovatörerna, det är också den bilden av innovation som ofta turneras i medierna och får den lönearbetande befolkningen att se passiv ut.

Krippendorff testade därför den föreställningen, alltså att det är självständiga entreprenörer som ligger bakom framgångsrika idéer, arbetade sig baklänges och kollade vem som under de senaste 30 åren kommit på de nya idéer som lett till avgörande förändringar inom industri och marknad. Det visade sig att det i 70 procent av fallen är anställd personal inom etablerade företag som lanserat och drivit förändringarna.

– Vi hyllar entreprenörer eftersom de är spännande och det är en story som är lätt att presentera eftersom det bara finns en huvudperson. Men verkligheten ser alltså oftast annorlunda ut.

De förutsättningar som behövs för att personal inom ett företag ska kunna utveckla och tillämpa nya idéer har Krippendorff kartlagt och sammanfattat i bokstäverna INOVATE (nästan innovate som enligt Engelsk-svensk ordbok betyder ”göra förändringar”, eller ”införa nyheter”, och också låter som det mer eller mindre nysvenska ordet ”innovation”). 

Vad INOVATE står för:

för intent, avsikt. Utveckla avsikten att innovate, motivera varför en förändring ska införas och varför den är möjlig och fiffig.

för need, behov. Upptäck något som behövs på marknaden och ha, till skillnad från den enskilde entreprenören, också ögon för vad företaget behöver, vad företaget har för behov.

för options¸ möjligheter. Forska i och finn möjliga lösningar för de problem som kan uppstå.

för value blockers / business model blockers, hinder i lönsamhet och företagsmodellen. Vilka hinder finns det i det sätt till exempel marknaden och företaget är uppbyggt för att planen ska kunna bli verklighet?

A för act, agera. Gör upp en plan inom organisationen, en handlingsplan liksom en plan för hur man får ihop en budget som finansierar planen. Krippendorff själv tror inte på att en plan bara ska tilldelas pengar utan vidare, utan att en del av realismen i en handlingsplan är att de som kommit på den själva också listar ut hur man finansierar den.

T för team, arbetslaget. Den samling personer som ska planera och omsätta planen i verkligheten. Hur motivera medarbetarna och få dem att se ljuset?

E för environment, miljö. Sök och skapa en ö av frihet, säger Krippendorff. Skapa en miljö där det går att arbeta fritt, att prata fritt och vara kreativ. 

Om hur detta tänkande skulle kunna tillämpas i Finland vågar Krippendorff inte utan vidare uttala sig om.

– Jag känner Finland för dåligt, jag kan inte den underliggande kulturen tillräckligt bra för att uttala mig. Men det är i alla fall uppenbart att Finland är ett litet land som gränsar till ett stort och att just den saken kan ha del i att Finland lyckats anpassa sig till sin plats i världen och att Finland är ett land som är bra på att anpassa sig till rådande omständigheter. Det syns bland annat i utbildningsnivån, att man förstått att satsa på den saken, säger Krippendorff.

– De företag som just nu dominerar marknaden, och snabbt växt fram till den position de nu har, som till exempel Alibaba, Amazon och Netflix är alla rätt platta organisationer. Företagsledningslitteraturen beskriver, åtminstone traditionellt, toppstyrda organisationer. Men det som fler och fler inser är att för att vara framgångsrik företagsledare handlar ledarskapet mycket om att göra talangfulla personer så fria som möjligt. Och det går inte på förhand att slå fast vad det kommer att ha för resultat, man måste helt enkelt ta risken att låta talanger få hålla på och se vad som händer.

Vad gäller Åbo Akademi säger Krippendorff att universitetet är litet och därför har anlag för att vara flexibelt och kunna reagera och ställa om snabbt.

– Men en organisation blir förvånansvärt snabbt tungrodd. Någonstans efter att man är fler än 130–150 personer blir det betydligt svårare att koordinera dynamiken inom gruppen.

Ursäkta den kanske litet fåniga associationen, men i en del science fiction jag läser, nämns just 150 personer ofta som det gyllene antalet individer för en självständig koloni i rymden och på främmande planeter och så vidare. När antalet personer växer, växer genast också problemen.

– Jag läser också science fiction! Jag tycker att det i sci-fi-litteraturen finns en hel del att hämta i innovativt tänkande och testande av hypotetiska scenarion. I en värld där den teknologiska utvecklingen på olika sätt driver samhällsförändringar är det bra att försöka hålla huvudet så öppet som möjligt och då kan sci-fi få en att se saker ur helt nya perspektiv.

Kaihan Krippendorff är i oktober 2019 aktuell med boken Driving Innovation from Within: A Guide for Internal Entrepreneurs.


Thinkers50

Londonbaserade Thinkers50 säger sig på sin nätsida vara ”världens mest pålitliga resurs för att identifiera, rangordna, och dela ledande företagsledningsidéer i vår tid”. Thinkers50 sammanställer årligen en lista på de 30 tänkare man anser är viktigast inom företagsledning i världen just nu. Kaihan Krippendorff och Alf Rehn är nominerade under listan för ”Innovation”. Årligen anordnas en tillställning som är företagsledningstänkandets motsvarighet till Oscarsgalan. Pristagarna utses under en gala i London den 18 november.