Skriv här det du söker efter!

Vår man i New York

Vår man i New York

Den amerikanska marknaden kan vara en oerhörd möjlighet för den som är förberedd och vågar ta chansen

Niklas Kiviluoto, doktor i företagsekonomi från Åbo Akademi, har nyligen blivit utsedd till Business Finlands representant i New York, med fokus på uppstartsföretag och digitala innovationer.

Vad innebär ditt jobb – hur verkar du? 

– Jag hjälper finländska uppstartsföretag och företag inom digitalisering att bli framgångsrika i USA. Det innebär allt från coaching och produktlokalisering till att öppna dörrar till investerare, samarbetspartners, kunder, acceleratorer och andra program. Jag kopplar även ihop uppstartsföretag med lokala tjänsteerbjudare som tillhandahåller jurister, redovisare, skatteexperter, marknadsforskare, mer mera. 

Varför är det fysiska läget viktigt i ett jobb som ditt? 

– Att vara fysiskt på kontoret är inte det minsta viktigt. Det viktiga är att träffa människor, bygga nätverk och vara på plats där det händer. Det finns bra digitala tjänster för att göra delar av jobbet lättare och mer effektivt, men ingenting ersätter att träffas ansikte mot ansikte.

Svartvitt porträttfoto på Niklas Kiviluoto.
Niklas Kiviluoto. Foto: Privat.

Vad gjorde dig lämpad för jobbet, vad är du särskilt bra på? 

– Jag antar att det är en kombination av saker. En del är utbildningen inom internationell marknadsföring från Handelshögskolan vid Åbo Akademi och forskning inom finländska uppstartsföretag och digitalisering. Jag har flera års erfarenhet av service design, transatlantisk försäljning och affärsutveckling, där jag haft privilegiet att jobba med många av världens största bolag inom diverse branscher. Naturligtvis hjälper det också att jag har en passion för teknologi och uppstartsföretag. Att föra ihop människor och hjälpa till där jag kan är något som alltid varit naturligt för mig och något jag tyckt om. Därför känns det extra roligt att nu få göra det som mitt jobb.  

Finns det fortfarande avgörande kulturskillnader mellan nordamerikaner och finländare?

– Kulturskillnader finns absolut, men att göra affärer är i sig likadant. Det handlar om interaktion mellan människor. Det gäller både då man gör mindre affärer mellan två personer, och då man förhandlar med miljardbolag med tiotal intressenter om projekt som kan pågå i åratal.

– Det som vi finländare ofta inte förstår är hur stor marknaden i USA är, och hur olika delstaterna faktiskt är. Vi glömmer också att se saker ur den amerikanska synvinkeln. Att köpa eller förhandla med någon som kommer från ett land man inte känner, ett företag man inte hört om, med människor man inte känner betyder ökad risk. Hur ska du få amerikaner att fortsätta handla med just dig istället för en lokal partner? Det största problemet är att man inte känner till Finland och vad vi är bra på. Med det utgångsläget får man lov att göra en hel del grundläggande försäljningsjobb, bygga personliga relationer och minimera risk och oro innan ett kontrakt blir underskrivet.  

Kan du på rak arm ge råd till finländska företagare som vill etablera sig på en amerikansk marknad?

– Personliga relationer är avgörande. Det betyder att du är på plats och träffar människor. Det kräver jobb, tid och en del pengar, men det är något man inte kan förbise, det bara måste göras. Du måste känna din kund, vad kundens problem är och se till att din lösning är den bästa.

Vilka finländska uppstartsföretag och företag tittar du själv på med särskilt intresse? 

– Det finns massor. Något som vi finländare ofta inte inser själva är att vårt kunnande inom olika områden på riktigt är världsklass. Därför har många företag som till slut vågat komma till USA blivit enormt framgångsrika. Själv har jag en sweet spot för innovativa tekniska lösningar som bidrar till en positiv samhällelig förändring, som i klimatfrågor, jämställdhet, naturens välmående och mångfald. Inom dessa områden har vi i Finland, och i Norden överlag, en massa intressant på gång med världsomfattande potential.  

Vad skulle du säga till någon som funderar, men ännu inte vågat bege sig utomlands?  

– Du kommer inte att ångra det! Man bygger otroliga internationella nätverk, får en djupgående förståelse för människor, kulturer och marknader. Det är obeskrivligt berikande. Ofta måste man också se saker utifrån för att förstå hur bra vi har det i Finland. Visst är det jobb med att flytta, lära sig en ny vardag, bygga nya nätverk och sociala kretsar från noll, men ändå ger det så mycket mer än det tar. Därför skulle jag uppmuntra alla att söka internationella möjligheter, åtminstone för en stund.