Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pris och stipendier delades ut vid läsårsöppningen

Följande priser och stipendier har delats ut i samband med Åbo Akademis läsårsöppning:

Ur Harry Elvings legat tilldelas två forskarpris om 5 000 euro:

PD Xoan Evans Pin för doktorsavhandlingen i utvecklingspsykologi med titeln Verbal and non-verbal communication as evolutionary restraint mechanism for nonkilling conflict management. I avhandlingen undersökte Evans Pin betydelsen av återhållsamhetsmekanismer som en evolutionär drivkraft för uppkomsten och utvecklandet av människans kommunikativa förmågor, inklusive verbalt språk och symboliska representationer. Den bedömdes med vitsordet med beröm godkänt.

PD Jonas Tana för doktorsavhandlingen i informationsvetenskap med titeln Infodemiology: Studying rhythmicity in online health information behaviour. I avhandlingen undersökte Tana rytmicitet och temporala variationer av hälsoinformationsbeteende på nätet. Den bedömdes med vitsordet med beröm godkänt.

Ur Harry Elvings legat tilldelas lärarpriset om 5 000 euro:

Laura Vahtera, universitetslärare vid Språkcentret. Enligt prismotiveringen har Vahtera en lärandestil som är inspirerande och motiverande. Många som från tidigare stadier haft negativa upplevelser av finskaundervisning har med Lauras hjälp hittat det intressanta och lockande i att lära sig finska. Laura ser alla studerande, hon är respektfull, uppmuntrande och väldigt motiverad.

Ur Harry Elvings legat tilldelas två pris som årets handledare om 1 500 euro:

FD Annika Meinander, akademilektor i cellbiologi. Meinander beskrivs som en engagerad handledare som är lätt att nå. Hon ger konstruktiv kritik och får studenterna att tänka själv, utan att servera de rätta svaren. Hon stöder studenterna på ett bra sätt i vetenskapligt skrivande.

FD Måns Broo, universitetslärare i religionsvetenskap. Broo beskrivs som en handledare som både stöder och låter studenterna arbeta självständigt. Han är lugn och har ett gott tålamod. Han är informativ och ger relevant respons.

 

Åbo Akademi delar också ut stipendier om 1 000 euro till två studerande som ”uppvisar en god studieframgång och som har bedrivit en all män nyttig aktivitet akademin till gagn”.

Studerande i kemi- och processteknik Ida Nordell tilldelas stipendiet med motiveringen att hon under hela sin studietid har hon visat ett starkt engagemang för ämnesföreningen Kemistklubben, fakulteten för naturvetenskaper och teknik samt Åbo Akademis Studentkår.

Studerande i filosofi Måns Vikström tilldelas stipendiet med motiveringen att hans studier framskridit väl samtidigt som han har visat ett tydligt intresse för utvecklingsfrågor inom fakulteten.