Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Statsvetare plockar in Trump i rangordning av de amerikanska presidenterna

 

Är Donald Trump USA:s genom tiderna sämsta president? Nej, inte om du frågar Claus Stolpe, statsvetare  vid Åbo Akademi, som utvecklat en metod för att klassificera de amerikanska presidenterna.

—Det finns en viss konkurrens om vem som är den sämsta amerikanska presidenten. Det är för tidigt att entydigt bedöma Donald Trump, men han kommer knappast att åstadkomma något inbördeskrig. Därför går han sannolikt inte heller till historien som nationens genom tiderna sämsta president. Är han ens dålig? Många tycker han är suverän och han har goda chanser att bli omvald, säger Claus Stolpe, statsvetare och universitetslektor vid Åbo Akademis enhet i Vasa.

I en av sina två doktorsavhandlingar, Bland åsnor och elefanter: en utvärdering av USA:s presidenter, från 2011 utvecklade Stolpe ett verktyg med fyra kriterier och en given poängskala som gör resultatet av presidenternas insatser mätbart. Stolpes metod tar fasta på faktorer som på vilket sätt respektive president har löst samtidens stora frågor, hur presidenten påverkat ämbetets tyngd, vilken typ av respekt han har fått av sin samtid och på vilket sätt USA:s ställning har kommit att påverkas av presidenten.

—Det är svårt att göra en bedömning av en sittande president eftersom uppfattningen ofta ändrar med tiden. Då Bush (d.ä.) var president uppfattades han på många håll som en usel president, men i dag är opinionen inte fullt så hård. Det vi däremot kan se redan nu då det gäller Trump är att presidentämbetet i sig är skamfilat och att respekten för USA inte direkt blivit större.

Stolpe är aktuell med boken Trump och hans värld. Historien om en omstridd president som ges ut i slutet av 2020. Sista kapitlet är planerat att bli klart dagen efter presidentvalet. I boken beskriver Stolpe fenomenet Trump ur ett nordiskt perspektiv och plockar in USA:s 45:e president in i ett historiskt perspektiv utgående från sin modell.

Stolpes är politices doktor i statskunskap vid Åbo Akademi med avhandlingen Metoder vid presidentval. En utvärdering och filosofie doktor i allmän historia vid Åbo Akademi med avhandlingen Bland åsnor och elefanter. En utvärdering av USA:s presidenter. Han är kolumnist och flitigt anlitad av massmedia som kommentator i anslutning till politiska val i Finland eller USA.

Kontakta gärna för kommentarer kring de amerikanska presidenternas popularitet och Donald Trump ur ett nordiskt perspektiv.

 

Mera information: 

Claus Stolpe
Telefon: 050-3541103
E-post: claus.stolpe@abo.fi