Skriv här det du söker efter!

Rapport om röstning och samhällsopinion vid riksdagsvalet 2019

Rapport om röstning och samhällsopinion vid riksdagsvalet 2019

Finländarna gillar bäst SDP, Sannfinländarna mest illa omtyckta – Sannfinländarna lockade manliga väljare, De Gröna kvinnliga väljare

Rapport om röstning och samhällsopinion vid riksdagsvalet 2019

Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi (Samforsk) presenterar i sin rapport Voting and public opinion in Finland – The parliamentary election of 2019 centrala resultat gällande både röstning och väljarbeteende i samband med riksdagsvalet 2019. Rapporten baseras på en online panelundersökning kallad eOpinion 2019 som utfördes med över 1800 finländare under våren 2019.

Plock ur rapporten:

• Kimmo Grönlund analyserar de olika partiernas väljargrupper (s. 13–20) och visar att hela 23 procent av de manliga väljarna röstade på Sannfinländarna  men endast 11 procent av kvinnorna. För de Gröna var siffrorna omvända: 8 procent av männen, 16 procent av kvinnorna valde de Gröna.

• Henrik Serup Christensen finner (s. 21–27) att de som förhandsröstade var mer missnöjda med valresultatet än de som röstade på valdagen.

• I sitt kapitel (s. 28–33) visar Peter Söderlund att SDP, De Gröna och Samlingspartiet är de partier som finländarna gillar bäst, medan Kristdemokraterna och Sannfinländarna är de minst omtyckta partierna.

• Kim Strandberg och Aleksi Suuronen visar i sina analyser (s. 34–39) att valkompasserna används flitigt av alla väljare och i synnerhet unga samt lågt utbildade väljare.

• Maria Bäck presenterar i sitt kapitel (s. 46–50) analyser av väljarnas förtroende för våra politiska institutioner. Finländarna litar mest på presidenten och minst på politiska partier och politiker. Förtroendet för riksdagen är stabilt.

• Thomas Karv analyserar i rapportens sista kapitel (s. 57–63) väljarflöden mellan riksdagsvalet och EU-valet. Centern och Sannfinländarna tappade väljare till Samlingspartiet i EU valet.

Rapporten Voting and public opinion in Finland – The parliamentary election of 2019 är tillgänglig som PDF-fil på Samforsks hemsida https://www.abo.fi/samforsk.
Direktlänk till rapporten:https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/07/Voting-and-Public-Opinion-in-Finland.pdf

Mera informationom rapporten och dess resultat kan fås av rapportens redaktörer professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi, tfn: 02 215 4586) och akademiforskare Kim Strandberg (kim.strandberg@abo.fi, tfn 06 324 7456)samt de olika författarna.