Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Valtiotieteilijä sijoittaa Trumpin USA:n presidenttien rankinglistalle

Onko Donald Trump Yhdysvaltojen kaikkien aikojen huonoin presidentti? Vastaus on ei, jos asiaa kysytään valtiotieteilijä Claus Stolpelta, joka on kehittänyt menetelmän amerikkalaisten presidenttien luokittelemiseksi.

– Huonoimman amerikkalaisen presidentin tittelistä on meneillään tietynlainen kilpailu. Donald Trumpia on liian aikaista arvioida yksiselitteisesti, mutta hän tuskin tulee saamaan aikaan sisällissotaa. Hän ei siis todennäköisesti jää historiaan kansakunnan kaikkien aikojen huonoimpana presidenttinä. Onko hän edes huono? Monen mielestä hän on suvereeni, ja hänellä on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi uudelleen, sanoo valtiotieteilijä Claus Stolpe, joka toimii yliopistonlehtorina Åbo Akademin Vaasan yksikössä.

Vuonna 2011 julkaistussa yleisen historian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Bland åsnor och elefanter: en utvärdering av USA:s presidenter (Aasien ja norsujen parissa: arvio Yhdysvaltojen presidenteistä) Stolpe kehitti työkalun, jonka avulla voidaan mitata ja arvioida presidenttien suoriutumista tehtävässään. Stolpen menetelmässä huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi se, miten presidentti on ratkaissut oman aikansa suuria ongelmia, miten hän on vaikuttanut virkansa painoarvoon, miten aikalaiset ovat häntä arvostaneet ja millä tavoin hän on vaikuttanut Yhdysvaltojen asemaan.

– Istuvaa presidenttiä on vaikea arvioida, sillä käsitys hänestä muuttuu usein ajan myötä. Kun Bush vanhempi oli virassa, monet tahot pitivät häntä surkeana presidenttinä, mutta nykyään mielipide ei ole enää ihan yhtä jyrkkä. Sitä vastoin Trumpista nähdään jo nyt, että hänen kaudellaan presidentin virka itsessään on saanut kolhuja ja että kunnioitus Yhdysvaltoja kohtaan ei varsinaisesti ole lisääntynyt.

Stolpe on ajan hermolla kirjallaan Trump och hans värld. Historien om en omstridd president (Trump ja hänen maailmansa. Kertomus kiistellystä presidentistä), joka julkaistaan vuoden 2020 lopulla. Näillä näkymin kirjan viimeinen kappale valmistuu presidentinvaaleja seuraavana päivänä. Stolpe kuvaa kirjassa Trump-ilmiötä pohjoismaisesta näkökulmasta ja tarkastelee Yhdysvaltojen 45. presidenttiä kehittämänsä mallin pohjalta suhteessa aiempiin presidentteihin.

Claus Stolpe on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi ja filosofian tohtoriksi Åbo Akademista. Valtiotieteen väitöskirja on Metoder vid presidentval. En utvärdering (Presidentinvaalien menetelmien arviointia) ja yleisen historian väitöskirja Bland åsnor och elefanter: En utvärdering av USA:s presidenter (Aasien ja norsujen parissa: arvio Yhdysvaltojen presidenteistä). Stolpe toimii kolumnistina, ja Suomen ja Yhdysvaltojen vaalien yhteydessä media käyttää häntä usein asiantuntijana.

Stolpeen voi ottaa yhteyttä ja pyytää kommentteja amerikkalaisten presidenttien suosiosta ja Donald Trumpista pohjoismaisesta näkökulmasta.

 

Lisätietoja antaa: 

Claus Stolpe
Puhelin: 050 354 1103
Sähköposti: claus.stolpe@abo.fi