Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi får 1 miljon euro av Stiftelsen för Åbo Akademi för att grunda nya forskarskolor 

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder två nya mångvetenskapliga forskarskolor vid Åbo Akademi med totalt 1,1 miljoner euro. Bidraget är en del av stiftelsens totala understöd till Åbo Akademi på cirka 16 miljoner euro år 2022, vilket är en ökning på två miljoner euro jämfört med 2021.

Åbo Akademi vill stärka kvaliteten i forskarutbildningen och samtidigt ge doktorander en ekonomiskt stabilare bas. Forskarskolorna är ett nytt sätt att finansiera doktorander vid Åbo Akademi. Båda forskarskolorna finansierar 12–13 doktorander (à 40 000 euro/år) som anställs för fyra år. För att leda och koordinera verksamheten reserveras 100 000 euro. Doktorandbefattningarna ska utlysas internationellt.

–  Det här är ett exempel på vårt utmärkta samarbete med stiftelsen och en investering i framtida forskares karriärer. Donationen möjliggör bland annat att flera doktorander kan koncentrera sig på sina studier och sin forskning utan att kontinuerligt behöva ansöka om finansiering, säger Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi.

Forskarskolorna ger doktoranderna en bra möjlighet att bygga egna nätverk både inom Åbo Akademi och internationellt.

– Satsningen har också en stark koppling till Åbo Akademis strategi som bland annat innefattar fokus på Norden, internationalisering, akademisk kvalitet och på våra strategiska forskningsprofiler. Därtill kommer forskarskolorna starkt att bidra till att vi kan nå de mål vi satt upp för antalet utexaminerade doktorer på lång sikt. Vi kan nu arbeta med att vidareutveckla vår forskarskola som en helhet och starkare koppla doktorandutbildningen till våra profilområden, säger Mats Lindfelt, direktör för forskningsservice vid Åbo Akademi.

Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi, framhåller att forskarskolorna stärker både akademins och stiftelsens strategier.

– Stiftelsen vill arbeta för att Åbo Akademi ska blomstra. Doktoranderna är en mycket central del av det här arbetet och vi är glada att få vara med och stöda den unga forskargenerationen, säger Svens.

Ruth Illman, forskningsansvarig vid stiftelsen, lyfter fram de internationella möjligheterna som forskarskolorna ger.

– Det här kommer säkert att locka många sökande från hela Norden och internationellt och bidrar därmed till att stärka viktiga värderingar som kvalitet, hållbarhet och genomslagskraft, säger Illman.

I stiftelsens understöd till Åbo Akademi 2022 ingår även medel på 500 000 euro för stipendier till doktorander som redan är antagna till doktorsutbildning.

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar

Föreståndare för Donnerska institutet Ruth Illman, Stiftelsen för Åbo Akademi
050 517 5917 / ruth.illman@stiftelsenabo.fi

Prorektor Stefan Willför, Åbo Akademi
040 504 7904 / stefan.willfor@abo.fi